Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

13.02.2024

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach srdečne pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 14. februára 2024 od 10,00 hod. v priestoroch budovy fakulty na Popradskej 66 v Košiciach.

Tešíme sa na Vás.

Program

 

zdroj: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/actuality/den-otvorenych-dveri-na-upjs-fvs/