Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

05.02.2024

Dňa 7. februára 2024 sa bude v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. konať v hlavnej budove UCM na Námestí Jozefa Herdu 2, Deň Otvorených Dverí FF UCM v Trnave.

Svoje zastúpenie tu bude mať všetkých 9 našich katedier, ktoré Vám predstavia aj možnosti štúdia!

Tešíme sa na účasť!

 

zdroj: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1534/