Aktuality

Najnovšie články

Slovenskí vedci si prevzali prestížne ocenenie

12.11.2017

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky je udeľovanie cien špičkovým vedcom a vedeckým kolektívom v rámci slávnostného spoločenského galavečera, ktorého cieľom je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov a tímov za ich prínosy v oblasti vedy a…  

V Košiciach sa uskutočnila tematická pracovná návšteva zástupcov Rady Európy

11.11.2017

Rada Európy v spolupráci s odborom výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR uskutočnila v dňoch 7. – 9. 11. 2017 v Košiciach, v priestoroch Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii, tematickú pracovnú návštevu „O zavedení výučby dejín…  

Slovensko - taiwanská komisia rokovala o projektoch na roky 2018 a 2019

09.11.2017

V priestoroch sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes uskutočnilo zasadnutie zmiešanej Slovensko – taiwanskej komisie.  

Novým generálnym tajomníkom služobného úradu MŠVVaŠ sa stal Mario Schrenkel

09.11.2017

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Stalo sa tak po tom, čo z tohto postu na vlastnú žiadosť odišiel Lukáš Machala.  

Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

08.11.2017

„Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“ – pod týmto mottom sa dnes začal v poradí už 14. ročník Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku (6. – 12. november 2017) zameraného na popularizáciu vedy a výskumu. Počas slávnostného podujatia v priestoroch…  

Rokovanie o zručnostiach, odbornom vzdelávaní a trhu práce po nástupe Priemyslu 4.0 za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

02.11.2017

V pondelok, 30. októbra 2017 sa v Berlíne uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej a štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša zamerané na získavanie skúseností nemeckých partnerov so zavádzaním…  

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

27.10.2017

Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara.  

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

24.10.2017

Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach 7. novembra 2017. Národný informačný deň Horizont 2020 SC2 pripravuje Centrum…  

Štvrťstoročie od obnovenia Trnavskej univerzity si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

19.10.2017

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ďalšími hosťami zúčastnila 12. októbra 2017 na akademickej slávnosti pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave.  

Rezort školstva už má finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko

09.10.2017

Takmer 260-stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko by sa mal stať východiskom pre pripravovanú reformu nášho vzdelávacieho systému od materských škôl až po celoživotné vzdelávanie. Autorský kolektív doň zapracoval aj mnohé z približne 4 000…