Aktuality

Najnovšie články

Informácia pre študentov - pendlerov

05.05.2020

Povinná štátna karanténa sa pri návrate na SR nevzťahuje na osoby, ktoré majú prechodný alebo trvalý pobyt v SR a sú uchádzači o štúdium, žiaci alebo študenti materskej, základnej strednej, resp. vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike,…  

Vonkajšie športoviská sú už otvorené pre športovcov aj širokú verejnosť

24.04.2020

Od dnešného dňa sa pre športovú obec, ale aj širokú verejnosť otvárajú vonkajšie športoviská. Vyplýva to z Usmernenia k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. O jeho podrobnostiach…  

Európsky hackathon #EUvsVirus prispeje k inovatívnym riešeniam na boj s COVID-19

24.04.2020

Už dnes, ako aj počas celého víkendu bude Európska komisia hostiť celoeurópsky program #EUvsVirus hackathon pod záštitou Mariye Gabriel, komisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Hackathon pod vedením Európskej rady pre inovácie…  

Uzávierka na žiadosti o grant v Národnom štipendijnom programe posunutá na 18.5.2020

22.04.2020

SAIA ako administrátor Národného štipendijného programu po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR posunula termín na podávanie žiadostí o grant na 18.mája 2020 16:00.  

#BeActiveAtHome - kampaň Európskej komisie

20.04.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dáva do pozornosti iniciatívu Európskej komisie, ktorá má v čase pandémie koronavírusu za cieľ zachovať pohybovú aktivitu obyvateľov, ktorí sú v dôsledku práce z domu a izolácii doma a nemajú prístup…  

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

18.04.2020

Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravilo na základe spolupráce zo slovenskými univerzitami či…  

Neformálna videokonferencia ministrov školstva k situácii v oblasti vzdelávania v súvislosti s pandémiou Covid-19

17.04.2020

Z iniciatívy chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa včera uskutočnila druhá videokonferencia ministrov školstva k dôsledkom Covid-19 na vzdelávanie pod vedením ministerky Blaženky Divjak. Chorvátska ministerka ocenila veľký záujem ministrov o…  

Ministri členských štátov EÚ zodpovední za výskum formou videokonferencie diskutovali o ďalšom postupe v čase pandémie

11.04.2020

Reakcia európskeho výskumu a inovácií na súčasnú pandémiu spôsobenú novým koronavírusom bola témou včerajšej videokonferencie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Ministerstva…  

Zamestnanec Inštitútu vzdelávacej politiky je jedným z úspešných štipendistov Martina Filka

09.04.2020

O Štipendium Martina Filka je možné požiadať už len do konca mesiaca apríl. Vďaka nemu môžu slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít získať pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa zaviažu pracovať…  

Medzinárodná esejistická súťaž „List odo mňa v r. 2030“

08.04.2020

Medzinárodná esejistická súťaž pre deti a mladých na tému „List odo mňa v r. 2030“ („A Letter from Myself in 2030)