Aktuality

Najnovšie články

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

23.08.2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo periodické hodnotenie vedeckej a výskumnej tvorivej činnosti vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Ide o podrobné obsahové hodnotenie tvorivých výstupov, napríklad publikácií či umeleckej…  

Slovenská republika sa stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

09.08.2022

Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na uzavretie Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a ESA. Pridružené členstvo v ESA je intenzívnejšou formou spolupráce, vďaka ktorej sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a…  

Ivan Husár: Slovenské olympijské nádeje bodovali aj na EYOF

31.07.2022

Dve zlaté, jedna strieborná a tri bronzové medaily. To je výsledok mladých slovenských športovcov, ktorí dosiahli na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. Unikátne podujatie, ako aj skvelé úspechy budúcich olympijských…  

Rada EÚ v Bruseli diskutovala o európskych hodnotách v športe v kontexte vojny na Ukrajine

06.04.2022

Podpora európskych hodnôt prostredníctvom športu, udržateľný rozvoj v športe a opatrenia na zlepšenie zastúpenia žien v riadení športu.  

Štipendium Martina Filka pokračuje. Požiadať oň možno do 3. mája

24.03.2022

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka.  

Štátny tajomník Paulis: Prínosy schválenej novely pocítia hlavne študenti

23.03.2022

Výkonnostné zmluvy, zrovnoprávnenie dĺžky štúdia externých študentov s dennými či viac pedagógov so skúsenosťami zo zahraničia. Tieto a mnohé ďalšie benefity ponúka novela vysokoškolského zákona, ktorú schválili poslanci v pléne parlamentu. Tá je…  

Štátny tajomník Ľ. Paulis: Na konferencii v Marseille sa odsúdili kroky Ruska a Bieloruska, ministri školstva sa zhodli aj na podpore európskych hodnôt vo vysokom školstve

10.03.2022

Prinášanie inovatívnych riešení a prístupov k spoločenským otázkam, posilnenie medzinárodnej spolupráce členských štátov v oblasti vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania a posilnenie synergií medzi výskumom a vzdelávaním.  

Husár: Organizované športovanie sa po dvoch rokoch pandémie vracia do normálu

09.03.2022

Vláda SR dnes odsúhlasila uvoľnenie opatrení v súvislosti s epidémiou Covid-19. Pre organizované športovanie to znamená návrat do normálu po viac ako dvoch rokoch.  

Husár: Team Slovakia je nová značka tímu najlepších slovenských športovcov

03.03.2022

Podpora vrcholových športovcov. To je cieľom projektu Team Slovakia, na ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vynakladá značné finančné prostriedky. Zmenilo sa aj fungovanie projektu a sprísnili sa kritéria zaraďovania športovcov do…  

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a SAAIC

02.02.2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) podpísali 31. januára memorandum o spolupráci (2021–2027), ktorého cieľom je zabezpečiť koordinovaný postup pri implementácii programu,…