Aktuality

Najnovšie články

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

02.06.2021

28. mája 2021 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili 20. mája 2021. Nariadenie definitívne stanovuje ciele programu Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním…  

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

31.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 31. mája 2021 vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný…  

Príprava Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

10.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v rámci projektu SEQA-ESG vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl.  

Od Gagarina po naše členstvo v ESA

12.04.2021

Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie bol 12. apríl v roku 1968 vyhlásený za Svetový deň letectva a kozmonautiky a Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 vyhlásilo 12. apríl za Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru.  

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

09.04.2021

Do 12. mája 2021 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj právnické osoby zastupujúce zriaďovateľov škôl.  

Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

15.03.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 23. februára 2021 vymenoval dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

Chcete poznať príležitosti kultúry či kreatívneho priemyslu? Registrujte sa na prvé z podujatí programu Horizont Európa

24.02.2021

Kultúra a tvorivý priemysel sú taktiež súčasťou európskeho programu Horizont Európa. Aktuálne sa môžete registrovať na jedno z prvých podujatí programu, ktoré bude hľadať nové príležitosti, práve v tejto oblasti.  

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výberové konanie na členov Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou

24.02.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na členov Akreditačnej komisie (AK) v oblasti práce s mládežou (ďalej „AK“) v zmysle Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou.  

B. Gröhling: Materské školy v priestoroch vysokých škôl pomáhajú zvyšovať dostupnosť vzdelávania

23.02.2021

Zatraktívnenie akademického prostredia aj rozširovanie kapacít materských škôl. Oba tieto ciele sa skĺbili v koncepte materskej školy umiestnenej v priestoroch vysokej školy. Pomoc pri zosúladení pracovného a rodinného života vlani už…  

Štátny inštitút odborného vzdelávania je koordinátorom projektu QUANTUM

23.02.2021

Projekt QUANTUM je zameraný na podporenie relevantnosti a efektívnosti poskytovania odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a jeho prínosu k zamestnanosti v Európe.