Aktuality

Najnovšie články

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zavítala na akademickú pôdu Filozofickej fakulty TU v Trnave

08.05.2017

Štátna tajomníčka Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová dnes navštívila akademickú pôdu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu

03.05.2017

Predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu Alexandra Šumilina prijala v piatok 28. apríla 2017 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.  

Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

03.05.2017

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v ruskom Dubne navštívili včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk v sprievode mimoriadneho a splnomocneného…  

Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

28.04.2017

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v ruskom Dubne navštívili včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk v sprievode mimoriadneho a splnomocneného…  

V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

27.04.2017

V hlavnom meste Ruska sa dnes konalo zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti školstva a vedy Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. Ruskú delegáciu viedol I.…  

O Štipendium Martina Filka sa môžu uchádzať slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít

27.04.2017

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe pokračuje aj v roku 2017, a to pod novým názvom Štipendium Martina Filka. Vláda SR schválila zmenu názvu svojím uznesením z 1. marca 2017 na uctenie si pamiatky Martina Filka…  

Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou je chrániť ich

25.04.2017

Deň Zeme nám pripomína, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, zhodli sa ministri pôdohospodárstva, obrany a školstva. S deťmi zo základných škôl vysadili stromy v rámci celoslovenskej akcie „Zasadil som strom“.  

Na ministerstve zasadala Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

25.04.2017

Minister Peter Plavčan sa zúčastnil na rokovaní Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. Rada je poradným, iniciatívnym a odborným orgánom ministra pre oblasť športu na čele s predsedom Jánom Krišandom.  

Na zasadnutí Rady vysokých škôl SR sa hovorilo o návrhoch vysokoškolských zákonov

25.04.2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa dnes zúčastnil na zasadnutí Rady vysokých škôl SR na Žilinskej univerzite v Žiline.  

Autori Učiaceho sa Slovenska rokovali so zástupcami vysokých škôl

24.04.2017

Autori dokumentu Učiace sa Slovensko sa v piatok 21. apríla 2017 stretli na spoločnom rokovaní so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Asociácie doktorandov Slovenska a…