Aktuality

Najnovšie články

Minister Ján Horecký podporil zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na Olympijských hrách v Paríž

21.02.2023

Ministri z viac ako 30 krajín sveta na spoločnom online stretnutí opätovne potvrdili predchádzajúce spoločné vyhlásenia a prediskutovali aj možnú účasť ruských a bieloruských športovcov na Olympijských hrách 2024 v Paríži.  

Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)

12.02.2023

UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo patrilo vtedy k jej 20 zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa následne stalo jeho súčasťou na deň presne pred 30 rokmi - 9. februára 1993.  

Minister školstva sa stretol so zástupcami akademickej a vedeckej obce.Diskutovali aj o možnostiach zvýšenia štátnej dotácie na financovanie vedy na Slovensku.

07.02.2023

V pondelok 6. februára sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila odborná konferencia VER2022 za účasti ministra školstva Jána Horeckého a štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michala Fedáka. Okrem…  

Čerpanie eurofondov v operačnom programe Ľudské zdroje dosiahlo v rezorte školstva ku koncu roka 2022 viac než 66% z celkovej alokácie

21.01.2023

Čerpanie eurofondov v operačnom programe Ľudské zdroje dosiahlo v rezorte školstva ku koncu roka 2022 viac než 66% z celkovej alokácie. Zazmluvnených je celých 100% finančných zdrojov.  

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

19.01.2023

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. Moderné potreby trhu práce sú často spojené napríklad s automatizáciou alebo digitalizáciou…  

Štátny tajomník M. Fedák prijal zástupcu Švajčiarskej konfederácie

10.01.2023

Spolupráca v oblasti vedy aj východiská pre rozvoj internacionalizácie vysokého školstva. To boli témy rokovania medzi štátnym tajomníkom pre vedu, výskum a vysoké školy Michalom Fedákom a zástupcom veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie a vedúceho…  

J. Horecký: Projekt digitalizácie školstva naberá reálne kontúry

10.01.2023

Rezort školstva v predchádzajúcich mesiacoch intenzívne pracoval na najväčšom digitálnom skoku v jeho histórii. Po dôkladnej príprave je už aktuálne proces verejného obstarávania technológií naplno rozbehnutý a v najbližších týždňoch bude digitálne…  

Schválený štátny rozpočet pre kapitolu školstva na rok 2023 je v sume 4,03 miliárd eur.

04.01.2023

Národná rada SR koncom minulého roka schválila štátny rozpočet na rok 2023. Pre kapitolu školstva to predstavuje 4,03 miliárd eur pre rok 2023, pričom oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 je tento rozpočet vyšší o 387 miliónov eur. Zvýšenie je…  

M. Fedák: Poznáme profily kvality verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied

21.12.2022

Rezort školstva zverejnil výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied za obdobie 2014-2019.  

Minister Horecký sa stretol s dekanmi fakúlt pripravujúcich budúcich učiteľov. Obsahová zmena v školách sa dotkne aj ich prípravy

07.12.2022

Digitálna škola, zelená škola, inkluzívna škola, v ktorej sa žiaci učia samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe vedomostí a dát - to sú základné aspekty vzdelávania pre 21. storočie.