Aktuality

Najnovšie články

Témou nového filmového dokumentu Centra vedecko-technických informácií je svetelný smog: Čo sa stane o pár desaťročí?

03.12.2020

Minuloročnou témou filmového dokumentu Centra vedecko-technických informácií SR boli prvky v periodickej sústave, aktuálnou témou je svetelný smog.  

Prvý december - Svetový deň boja proti AIDS

02.12.2020

Štrnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vrcholí 1. decembra so Svetovým dňom boja proti AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením.  

Štátny tajomník rezortu školstva Ľ. Paulis sa zúčastnil ďalšieho online zasadnutia Rady ministrov

01.12.2020

Ľudovít Paulis, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zúčastnil online zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť - časť výskum.  

Veda v CENTRE: Prach v atmosfére – škodlivý alebo prospešný?

24.11.2020

Do akej miery ovplyvňujú malé častice prachu život na planéte či ľudský organizmus? Vedeli ste, že prach prenáša rádioaktívne prvky z nehôd atómových elektrární? O silnom vplyve prachu, ktorý je častokrát sotva viditeľný, porozpráva vo svojej…  

Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj knižný fond

24.11.2020

Doterajšie tradičné systémy výučby nestačia saturovať požiadavky nastupujúcej informačnej a znalostnej spoločnosti a nevyhovujú ani koncepcii celoživotného vzdelávania. Aj preto Slovenská pedagogická knižnica rozširuje svoj fond o oblasti teórie a…  

Štátny tajomník Ľ. Paulis vystúpil na videokonferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo

20.11.2020

Vo štvrtok sa konala videokonferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci Bolonského procesu, ktorého cieľom je prostredníctvom harmonizácie národných vysokoškolských systémov vytvárať Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.  

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020

16.11.2020

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020 Mgr. art. Žofii Dubovej, doktorandke Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, za súbor diel, ktorý bol prezentovaný v mimoriadne prestížnej zahraničnej galérii Hempel Glassmuseum. Cenu…  

I. Husár: Dnešné rozhodnutie uvoľniť opatrenia dáva športovcom šancu sa aspoň z časti nadýchnuť

13.11.2020

Dnešné rokovanie pandemickej komisie prinieslo dobré správy aspoň pre niektoré segmenty. Od pondelka sa čiastočne otvárajú viaceré športoviská a povolí sa aj organizovanie širšieho počtu líg.  

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

11.11.2020

Na dnešnom rokovaní vlády Slovenskej republiky bol schválený iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR: Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s podtitulom „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.  

Týždeň vedy a techniky 2020 je iný. Vedu môžeme zažiť priamo v obývačke

05.11.2020

V pondelok 9. novembra štartuje 17. ročník Týždňa vedy a techniky (TVT). Online a zadarmo sprostredkuje desiatky zaujímavých podujatí, od popularizačných prednášok a náučných videí, cez vedecké filmy, semináre, konferencie, či súťaže.