Minister školstva v Paríži rokoval so zástupcami OECD

10.02.2024

Slovensko chce s OECD spolupracovať na viacerých programoch zmien, ktorých cieľom je plniť Programové vyhlásenie vlády v oblasti vzdelávania. Na dvojdňovej pracovnej ceste v Paríži minister školstva Tomáš Drucker rokoval s predstaviteľmi OECD o konkrétnych projektoch, v ktorých by mohol rezort využiť skúsenosti a expertízu tejto organizácie.

Zahraničná pracovná cesta ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáša Druckera začala bilaterálnym stretnutím s Andreasom Schleicherom, riaditeľom Direktoriátu OECD pre vzdelávanie. Diskutovali o silných a slabých stránkach vzdelávania na Slovensku, pričom nevynechali ani znepokojivé výsledky testovania PISA, meraní TALIS či správy Education at a Glance. V rámci pracovnej cesty sa šéf rezortu spolu so svojou delegáciou z ministerstva zúčastnil viacerých seminárov s expertmi OECD na vzdelávanie.

Cieľom bola výmena skúseností a prezentácia priorít Slovenska pre oblasť vzdelávania. Témami stretnutí boli rovnosť a inklúzia v školskom prostredí aj vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Experti z organizácie sa podelili so slovenskou delegáciou o politiky v oblasti školstva vrátane politík zameraných na učiteľov a digitalizáciu vo vzdelávaní a tiež o skúsenosti s politikami na zlepšenie výsledkov vzdelávania, rozvoj digitálneho vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania. Ďalšia časť semináru bola venovaná politikám pre vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na riadenie výkonnosti na základe výsledkov.

„V oblasti politiky vzdelávania disponuje OECD obrovskou zásobárňou skúseností iných krajín, pozitívnych aj negatívnych. Pri mnohých zmenách nemusí Slovensko vynachádzať koleso, stačí sa inšpirovať overenými riešeniami. Spolupráca s expertmi OECD nám môže ušetriť veľa času aj zbytočných pokusov a omylov,“ uviedol šéf rezortu školstva Tomáš Drucker.

OECD je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži a prepája 38 ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Cieľom OECD je napomáhať k ďalšiemu ekonomickému rozvoju, potláčať nezamestnanosť, stabilizovať a rozvíjať medzinárodné finančné trhy. Slovenská republika sa ako členská krajina pravidelne zúčastňuje medzinárodného hodnotenia žiakov PISA, Medzinárodnej štúdie o vyučovaní a vzdelávaní TALIS či Programu medzinárodného hodnotenia dospelých PIAAC, ktoré organizuje OECD.

Zdroj: