Latest articles

Husár: Team Slovakia je nová značka tímu najlepších slovenských športovcov

03.03.2022

Podpora vrcholových športovcov. To je cieľom projektu Team Slovakia, na ktorý Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vynakladá značné finančné prostriedky. Zmenilo sa aj fungovanie projektu a sprísnili sa kritéria zaraďovania športovcov do…  

Memorandum o spolupráci medzi ŠIOV a SAAIC

02.02.2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) podpísali 31. januára memorandum o spolupráci (2021–2027), ktorého cieľom je zabezpečiť koordinovaný postup pri implementácii programu,…  

Ako zo škôl a inštitúcií v oblasti mládeže vybudovať moderné a trendy organizácie?

28.01.2022

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Vás prostredníctvom národných agentúr Erasmus+ pozývajú sledovať online medzinárodnú konferenciu Vízie Erasmus+, ktorá sa uskutoční 28.…  

NŠC live stream

27.01.2022

Národné športové centrum (NŠC) pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 2. februára 2022 o 13.00 hodine organizuje jedenásty live stream s názvom ZOH 2022 a podmienky na rozvoj zimných športov v SR.  

Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

10.12.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2021 Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030.  

Na rokovanie vlády ide upravený návrh reformy vysokých škôl. Rezort zapracoval viaceré zásadné pripomienky

09.12.2021

Povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí…  

Ľudovít Paulis vystúpil počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži na 41. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO

11.11.2021

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza každé dva roky. 41. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO sa tentokrát koná v Paríži od 9. do 24.11.  

Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

01.10.2021

Slovenskí stredoškoláci, vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či vedeckí pracovníci môžu počas školského roka 2022/2023 študovať alebo bádať v Rusku aj vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú zo slovensko-ruskej medzivládnej dohody. Ich…  

Štátny tajomník Paulis: Plne podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl

28.09.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plne súhlasí a podporuje diverzifikáciu vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete, vrátane zmeny financovania. Rovnako súhlasí s identifikáciou excelentných inštitúcií – reaguje tak na…  

V Gruzínsku vybojovali zlaté medaily. Úspešní fyzici navštívili rezort školstva

12.09.2021

Vzácna návšteva na ministerstve školstva. Pätica mladých fyzikov, ktorá počas prázdnin prezentovala dobré meno Slovenska za hranicami, zavítala na pôdu rezortu školstva.