Vedecká obec bude mať aj naďalej prístup k špičkovým svetovým vedeckým databázam. Ministerstvo školstva zabezpečí kontinuitu

15.11.2023

Zámer národného projektu, ktorého cieľom je zabezpečiť prístup k svetovým vedeckým databázam pre slovenských vedcov, schválila komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027. 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) zabezpečí, aby inštitúcie vedy a výskumu na Slovensku mali kontinuálny prístup k vedeckému obsahu svetových renomovaných producentov a dodávateľov.

ilustračný obrázok

Aj najbližšie roky tak bude mať široká vedecká obec na Slovensku prístup do špičkového svetového elektronického vedeckého obsahu (publikácie, patenty a iné informácie). Nadväzovanie a stavanie na zisteniach predchádzajúcich výskumov zohráva dôležitú úlohu pri posúvaní hraníc vedeckého poznania a organizácie výskumu a vývoja na Slovensku, ktorý je nevyhnutným predpokladom rozvoja a zvyšovania kvality vedy na Slovensku. Prístupy do databáz posilnia pripravenosť a konkurencieschopnosť slovenského vedeckého prostredia aj na medzinárodnej úrovni.

Realizované budú aj na základe záujmu jednotlivých verejných vysokých škôl, štatistík využívania a štruktúry vedy a výskumu v SR.  Prístupy do elektronických informačných zdrojov budú na základe analýzy pravidelne prehodnocované a zakupované budú iba tie, ktoré sú efektívne využívané.

Zámerom projektu je zabezpečiť  realizácie služieb nielen pre akademickú, ale aj podnikateľskú sféru. Prístup do elektronického obsahu budú mať okrem vedeckých pracovníkov aj PhD študenti a ďalší vysokoškoláci.

Projekt bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR), ktoré v zmysle svojho štatútu zabezpečuje prístupy do vedeckých elektronických informačných zdrojov pre Slovenskú akadémiu vied a jej organizácie a vysoké školy.