Aktuality

Najnovšie články

Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

23.08.2023

Zvýšenie kvality a výkonov slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní so susednými krajinami, väčšie prepojenie štúdia s praxou, zrýchlenie posunu slovenskej spoločnosti na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť či zastavenie odlivu študentov a…  

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl, ktorých cieľom je užšia spolupráca formou konzorcií vysokých škôl

09.08.2023

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov – konzorcií, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej…  

Projekt na podporu pomáhajúcich profesií pokračuje. V tretej fáze bude v školách pôsobiť 6 700 podporných pozícií

05.08.2023

Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú pôsobiť v školskom roku 2023/2024 v školách vďaka národnému projektu Podpora…  

VYSOKÉ ŠKOLY MÔŽU ZÍSKAŤ FINANCIE NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU BUDOV A INTERNÁTOV

18.07.2023

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu projektov na rekonštrukciu a modernizáciu výskumnej, vzdelávacej, ubytovacej a inej infraštruktúry vysokých škôl.  

Oslavy 30. výročia vstupu SR do CERN-u

14.07.2023

V utorok 27. júna 2023 sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej uskutočnila oslava tohto výročia.  

NA PODANIE ŽIADOSTI O ŠTIPENDIUM 9000 EUR OSTÁVAJÚ 2 TÝŽDNE

08.07.2023

Maturantom ostávajú 2 týždne na podanie žiadosti o štipendium „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“ Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje študentov zostať študovať na Slovensku. Úspešní maturanti môžu už po…  

Do 20. júla si môžu maturanti podať žiadosť o štipendium „Študujem doma. Slovensko ma odmení“

20.06.2023

Štipendium v celkovej výške 9 000 eur môže získať študent, ktorý v roku 2023 ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou udelenia štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo…  

SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SA PREZENTOVALI NA NAJVÄČŠOM VEĽTRHU

03.06.2023

Štátny tajomník Michal Fedák spolu so zástupcami 12 slovenských vysokých škôl reprezentoval vo Washingtone D.C. slovenské vysoké školstvo na najväčšom veľtrhu vysokých škôl na svete, NAFSA. Slovensko malo na tomto podujatí národný stánok vôbec po…  

Zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII) navštívili najvýznamnejšiu a najväčšiu investíciou do výskumnej infraštruktúry na Slovensku – projekt ACCORD

31.05.2023

Súčasťou rokovania Monitorovacieho výboru pre OPII dňa 29.5.2023 bola aj návšteva významných slovenských univerzít, ktoré implementujú projekt ACCORD. Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave spolu realizujú…  

Štátny tajomník Michal Fedák prijal veľvyslanca Tuniskej republiky, J.E. Abdelkarima Hermi

27.05.2023

Na bilaterálnom stretnutí rokovali o aktuálnom stave vysokého školstva na Slovensku a o aktuálnych legislatívnych zmenách za účelom rozvoja a podpory internacionalizácie vysokého školstva – aj vo vzťahu k zahraničným študentom a študentkám na…