Aktuality

Najnovšie články

Slovenská republika bude pokračovať v spolupráci s USA v oblasti vedy a techniky

12.07.2018

Pre Slovensko sa dnes otvárajú nové možnosti spolupráce s USA v oblasti základného a inovačného výskumu, ako aj v oblasti obchodných, vývojových a inovačných činností, a to vďaka predĺženiu platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a…  

Staň sa zástupcom mladých ľudí a rokuj v ich mene v OSN!

06.07.2018

Mladí vo veku od 18 do 25 rokov s dobrou orientáciou v medzinárodnom prostredí, záujmom o diplomaciu a dobrou znalosťou anglického jazyka môžu využiť príležitosť a stať sa mládežníckym delegátom OSN.  

Štipendiá na štúdium jadrovej energetiky, fyziky a základného lekárstva v Ruskej federácii

29.06.2018

Od 31. 5. 2018 sa môžu slovenskí občania uchádzať o štipendium na štvorročné bakalárske, dvojročné magisterské a päťročné štúdium „špecialista“ (spojené bakalárske a magisterské štúdium) v oblastiach jadrovej energetiky a technológie, fyzikálno…  

Vzdelávací program IT Akadémia softvérového vývoja má prvých absloventov

27.06.2018

Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej odovzdali vysvedčenia a osvedčenia o ukončení štúdia absolventom Strednej odbornej školy na Dneperskej ulici v Košiciach.  

Novinky v akreditácii vysokoškolského štúdia aj jednoduchšie obsadzovanie miest docentov a profesorov

19.06.2018

Poslanci na dnešnej schôdzi definitívne odobrili balík opatrení v oblasti vysokého školstva, ktorý predkladala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Prijaté zmeny prinesú aj nový systém akreditácie vysokoškolského štúdia či…  

Predseda vlády navštívil ministerstvo školstva

19.06.2018

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes navštívil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. S ministerkou M. Lubyovou diskutovali o doterajších výsledkoch a prioritách rezortu na najbližšie obdobie. Okrem veľkého balíka aktuálne…  

V Nitre otvorili nové laboratória Fakulty prírodných vied UKF

16.06.2018

Výskumníkom a študentom Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa otvárajú nové možnosti. Včera tam slávnostne uviedli do prevádzky nové Výskumné laboratóriá, ktoré boli vybudované za finančnej podpory Ministerstva…  

Štipendium Martina Filka získalo sedem študentov

11.06.2018

Univerzity v Oxforde, v Cambridgei či London School of Economics and Political Science. Tam všade študujú tohtoroční úspešní žiadatelia o Štipendium Martina Filka, ktorého cieľom je prilákať absolventov prestížnych vysokých škôl do verejnej správy.…  

Zasadala Rada pre konkurencieschopnosť - časť vesmír a výskum

29.05.2018

Dnes predpoludním v Bruseli ministri diskutovali na tému „Budúcnosť vesmírnej politiky“. Slovenskú delegáciu na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (časti vesmír a výskum) viedla veľvyslankyňa Petra Vargová, zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR…  

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

29.05.2018

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).