Aktuality

Najnovšie články

Výzva na predkladanie návrhov na členov rady Fondu na podporu vzdelávania

05.04.2023

Do 10. mája 2023 je možné predkladať návrhy na členov rady Fondu na podporu vzdelávania. Túto možnosť majú podľa zákona odborové organizácie, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, ako aj združenia zastupujúce pedagogických zamestnancov a…  

Slovenský satelit zaznamenal výrazný úspech

29.03.2023

Minisatelit GRBAlpha, ktorý je druhým slovenským satelitom (po skCUBE), zaznamenal po dvoch rokoch na obežnej dráhe obrovský úspech. 9. októbra 2022 bol zaznamenaný nezvyčajne jasný a dlhotrvajúci záblesk gama žiarenia a družica, ktorá je súčasťou…  

Aj v roku 2023 je možné získať Štipendium Martina Filka. Žiadosti je potrebné poslať do 2. mája

24.03.2023

Slovenskí študenti, ktorí študujú na najlepších svetových univerzitách alebo sa ešte len o štúdium uchádzajú, prípadne sú už prijatí, sa opäť môžu uchádzať o Štipendium Martina Filka. Ide o grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo…  

Používateľský prieskum pre pripravované elektronické služby v školstve pre študentov/absolventov vysokých škôl

22.03.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR.  

Prvý ročník Dňa ESA na Slovensku sa koná v Košiciach

16.03.2023

Aktivity úspešných slovenských firiem venujúcich sa rôznym oblastiam vesmírneho sektora, od hardvérových komponentov po softvérové riešenia využívajúce satelitné dáta, výmena informácií aj slávnostné odovzdávanie cien. To všetko bolo súčasťou…  

Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

14.03.2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký dňa 3. marca 2023 vymenoval dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

V Košiciach sa bude na budúci týždeň konať po prvýkrát Deň ESA na Slovensku

09.03.2023

16. marca sa v Košiciach zídu viac ako dve stovky osobností z oblasti vesmírneho výskumu a vývoja. Medzi poprednými ľuďmi z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) prídu do metropoly východu aj kozmonauti, najznámejšia svetová „marsonautka“, vedci, či…  

Spoločné memorandum o porozumení o stredoeurópskej spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave (CECE)

08.03.2023

Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko podpísali nové „Spoločné memorandum o porozumení o stredoeurópskej spolupráci vo vzdelávaní a odbornej príprave (CECE)“ s cieľom rozšíriť svoju úspešnú spoluprácu trvajúcu od roku 1997.…  

Predstavitelia Poľska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Litvy a Lotyšska vyjadrili solidaritu s ukrajinskou športovou komunitou

24.02.2023

Vo štvrtok 23. februára 2023 sa zástupcovia vlád Poľska, Českej republiky, Slovenska, Estónska, Litvy a Lotyšska zúčastnili na stretnutí, aby vyjadrili solidaritu s ukrajinskými športovcami a celou športovou komunitou. Podujatie sa konalo vo Varšave…  

Štátny tajomník Michal Fedák sa na pozvanie ministra školstva a vedy Poľskej republiky, Przemysława Czarneka, zúčastnil konferencie venovanej 550. výročiu narodenia Mikuláša Kopernika, ktorá vyvrcholila podpisom Torunskej deklarácie.

22.02.2023

Sloboda vedeckého bádania, výskumu, neobmedzená možnosť oznamovania výsledkov výskumu, ale aj neobmedzená možnosť podrobenia publikovaných výsledkov výskumu čestnej a kritickej vedeckej diskusii. To boli hlavné motívy konferencie pri príležitosti…