Aktuality

Najnovšie články

Formulár na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl 2023

15.11.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné prostredníctvom formulára zasielať návrhy…  

Vedecká obec bude mať aj naďalej prístup k špičkovým svetovým vedeckým databázam. Ministerstvo školstva zabezpečí kontinuitu

15.11.2023

Zámer národného projektu, ktorého cieľom je zabezpečiť prístup k svetovým vedeckým databázam pre slovenských vedcov, schválila komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027.  

Začína sa jubilejný Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

06.11.2023

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) sa dnes začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave za účasti pozvaných hostí.  

Pamätná tabuľa obetiam holokaustu

05.10.2023

Obete holokaustu bude pripomínať pamätná tabuľa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odhalená bola pri príležitosti 82. výročia prijatia Židovského kódexu. Tabuľa je venovaná pracovníkom ministerstva školstva, učiteľským zborom…  

D. Bútora: Musíme sa pozerať na univerzálne zručnosti, ktorými sú schopnosti porozumieť sebe, pracovať s inými ľuďmi v rôznych tímoch a pracovať s technológiami, najmä digitálnymi

28.09.2023

„ZRUČNOSTI PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ – PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA“ – téma, ktorá je mimoriadne dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu, o čom svedčí aj fakt, že rok 2023 bol vyhlásený za „Európsky rok zručností“.  

Minister školstva vyzýva študentov: “Príďte voliť a nedovoľte, aby o vašej budúcnosti rozhodovali iní.”

26.09.2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora sa na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave stretol so študentami, zástupcami Aliancie stredoškolákov, Študentskej rady vysokých škôl aj so zástupcami nestraníckych mobilizačných iniciatív.…  

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

22.09.2023

Slovenská republika sa svojím podpisom oficiálne pripojila k pokračovaniu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Ten podporuje akademické mobility aktuálne v 17 európskych krajinách a umožňuje rozvíjať spoluprácu…  

D. Bútora: Najväčšia výzva pre vysoké školstvo je vybudovanie dôvery

21.09.2023

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2023/2024 navštívil minister školstva Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho príhovoru, poprial študentom veľa energie a síl v štúdiu a poukázal na najväčšiu výzvu pre vysoké školstvo,…  

Ministerstvo školstva novelizovalo Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov. Reaguje na rastúce hrozby v spoločnosti

13.09.2023

Dodržiavanie zásad etického správania pedagógov a odborných zamestnancov na sociálnych sieťach či na iných miestach mimo školy a zabránenie prípadnému manipulovaniu žiakov zo strany učiteľa alebo učiteľky v mene vlastného presvedčenia, ako aj…  

Spomíname si na obete holokaustu. Pamätná tabuľa na budove rezortu školstva bude pripomínať smutné obdobie našich dejín

09.09.2023

9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý je na Slovensku pamätným dňom. V tento deň pred 82 rokmi prijala vláda vojnového Slovenského štátu nariadenie o právnom postavení Židov známy ako Židovský kódex, ktorý…