Latest articles

Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030

10.12.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2021 Stratégiu internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030.  

Na rokovanie vlády ide upravený návrh reformy vysokých škôl. Rezort zapracoval viaceré zásadné pripomienky

09.12.2021

Povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí…  

Ľudovít Paulis vystúpil počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži na 41. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO

11.11.2021

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza každé dva roky. 41. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO sa tentokrát koná v Paríži od 9. do 24.11.  

Štipendiá na štúdium a bádanie v Rusku

01.10.2021

Slovenskí stredoškoláci, vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia či vedeckí pracovníci môžu počas školského roka 2022/2023 študovať alebo bádať v Rusku aj vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú zo slovensko-ruskej medzivládnej dohody. Ich…  

Štátny tajomník Paulis: Plne podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl

28.09.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plne súhlasí a podporuje diverzifikáciu vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete, vrátane zmeny financovania. Rovnako súhlasí s identifikáciou excelentných inštitúcií – reaguje tak na…  

V Gruzínsku vybojovali zlaté medaily. Úspešní fyzici navštívili rezort školstva

12.09.2021

Vzácna návšteva na ministerstve školstva. Pätica mladých fyzikov, ktorá počas prázdnin prezentovala dobré meno Slovenska za hranicami, zavítala na pôdu rezortu školstva.  

Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania

02.06.2021

28. mája 2021 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie (EÚ) č. 2021/817, ktoré Európsky parlament a Rada Európskej únie schválili 20. mája 2021. Nariadenie definitívne stanovuje ciele programu Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Schválil sa ním…  

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

31.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 31. mája 2021 vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný…  

Príprava Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl

10.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v rámci projektu SEQA-ESG vypracovali Národný akčný plán v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl.  

Od Gagarina po naše členstvo v ESA

12.04.2021

Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie bol 12. apríl v roku 1968 vyhlásený za Svetový deň letectva a kozmonautiky a Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 vyhlásilo 12. apríl za Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru.