Latest articles

Pamätná tabuľa obetiam holokaustu

05.10.2023

Obete holokaustu bude pripomínať pamätná tabuľa v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odhalená bola pri príležitosti 82. výročia prijatia Židovského kódexu. Tabuľa je venovaná pracovníkom ministerstva školstva, učiteľským zborom…  

D. Bútora: Musíme sa pozerať na univerzálne zručnosti, ktorými sú schopnosti porozumieť sebe, pracovať s inými ľuďmi v rôznych tímoch a pracovať s technológiami, najmä digitálnymi

28.09.2023

„ZRUČNOSTI PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ – PRE BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA“ – téma, ktorá je mimoriadne dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu, o čom svedčí aj fakt, že rok 2023 bol vyhlásený za „Európsky rok zručností“.  

Minister školstva vyzýva študentov: “Príďte voliť a nedovoľte, aby o vašej budúcnosti rozhodovali iní.”

26.09.2023

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora sa na Obchodnej akadémii Dudova v Bratislave stretol so študentami, zástupcami Aliancie stredoškolákov, Študentskej rady vysokých škôl aj so zástupcami nestraníckych mobilizačných iniciatív.…  

Slovenská republika pokračuje aj v programe CEEPUS IV

22.09.2023

Slovenská republika sa svojím podpisom oficiálne pripojila k pokračovaniu Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS IV). Ten podporuje akademické mobility aktuálne v 17 európskych krajinách a umožňuje rozvíjať spoluprácu…  

D. Bútora: Najväčšia výzva pre vysoké školstvo je vybudovanie dôvery

21.09.2023

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2023/2024 navštívil minister školstva Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojho príhovoru, poprial študentom veľa energie a síl v štúdiu a poukázal na najväčšiu výzvu pre vysoké školstvo,…  

Ministerstvo školstva novelizovalo Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov. Reaguje na rastúce hrozby v spoločnosti

13.09.2023

Dodržiavanie zásad etického správania pedagógov a odborných zamestnancov na sociálnych sieťach či na iných miestach mimo školy a zabránenie prípadnému manipulovaniu žiakov zo strany učiteľa alebo učiteľky v mene vlastného presvedčenia, ako aj…  

Spomíname si na obete holokaustu. Pamätná tabuľa na budove rezortu školstva bude pripomínať smutné obdobie našich dejín

09.09.2023

9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý je na Slovensku pamätným dňom. V tento deň pred 82 rokmi prijala vláda vojnového Slovenského štátu nariadenie o právnom postavení Židov známy ako Židovský kódex, ktorý…  

Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

23.08.2023

Zvýšenie kvality a výkonov slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní so susednými krajinami, väčšie prepojenie štúdia s praxou, zrýchlenie posunu slovenskej spoločnosti na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť či zastavenie odlivu študentov a…  

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl, ktorých cieľom je užšia spolupráca formou konzorcií vysokých škôl

09.08.2023

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov – konzorcií, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej…  

Projekt na podporu pomáhajúcich profesií pokračuje. V tretej fáze bude v školách pôsobiť 6 700 podporných pozícií

05.08.2023

Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú pôsobiť v školskom roku 2023/2024 v školách vďaka národnému projektu Podpora…