Latest articles

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov jedálne Technickej univerzity vo Zvolene

06.09.2023

Pri príprave investícií na rok 2023 sa vedenie Technickej univerzity vo Zvolene rozhodlo zrekonštruovať okrem iného i priestory svojej jedálne.  

Črtá sa spolupráca v rámci prepojenia univerzít s farmárskou komunitou

04.09.2023

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu (SPU) v Nitre navštívil 4. septembra prorektor Štátnej univerzity v Južnej Dakote v USA Jon W. Stauff a poľnohospodársky atašé Veľvyslanectva Maďarska vo Washingtone Béla Kocsy.  

Klinická štúdia bude skúmať účinok hlivy ustricovitej na pacientov s cukrovkou

25.08.2023

Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) a Výskumného centra AgroBioTech budú zisťovať účinok hlivy ustricovitej na hladiny glukózy v krvi. V septembri sa začne realizovať klinická štúdia na pacientoch s diabetes mellitus druhého typu,…  

Vladimír Hiadlovský sa ujal funkcie prezidenta SRK

25.08.2023

Dňa 22. augusta 2023 sa Vladimír Hiadlovský ujal funkcie prezidenta SRK. Za svoju povinnosť považuje advokáciu požiadaviek vysokých škôl v spoločnosti. Užšia spolupráca so zástupcami študentov, akademických senátov, zamestnancov a zamestnávateľov…  

Absolventka Univerzity Konštantíva Filozofa v Nitre zdoláva históriu slovenského šprintu

23.08.2023

V Banskej Bystrici sa uskutočnil atletický míting P-T-S, kde sa stala mladá slovenská bežkyňa a naša absolventka Viktória Forster protagonistkou nezabudnuteľného okamihu, keď na mítingu dosiahla čas 11,26 s, a tak sa tešila z nového slovenského…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude užšie spolupracovať s Univerzitou vedy a technológie v Macau

23.08.2023

Slovenská technická univerzita v Bratislave uzavrela memorandum o porozumení s Univerzitou vedy a technológie Macaa (MUST). Fakulta informatiky a informačných technológií STU sa pri tejto príležitosti dohodla s Fakultou inovačného inžinierstva MUST…  

Ročný štipendijný program v Bavorsku pre AR 2024/25

10.08.2023

Spolkový štát Bavorsko zverejnil výzvu na získanie ročného štipendia pre študentov, ktorí ukončili bakalárske štúdium.  

Pracovné rokovanie s MŠVVaŠ Slovenskej republiky

06.08.2023

Dňa 2. augusta 2023 privítal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pôde UMB delegáciu z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vedenú ministrom Danielom Bútorom.  

5. jubilejný ročník PLUS ukončený

03.08.2023

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s MČ Bratislava-Petržalka 19. júla 2023 dokončila jubilejnú kapitolu letného príbehu pre seniorov, ktorý už všetci poznajú pod skratkou PLUS - Petržalská letná univerzita seniorov.  

Univerzitu navštívil predseda vlády SR Ľudovít Ódor

03.08.2023

Na univerzite sme privítali predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora.