Latest articles

Celoslovenské dni poľa v Seliciach privítajú návštevníkov začiatkom júna

26.05.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tradičným spoluorganizátorom poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa.  

Celoslovenské dni poľa v Seliciach privítajú návštevníkov začiatkom júna

25.05.2021

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tradičným spoluorganizátorom poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa.  

Ministerstvo školstva podporí vysoké školy: Kto sa môže do výzvy zapojiť?

21.05.2021

Na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR zo zdrojov Európskej únie 7 miliónov eur.  

Vrtošivé počasie predstavuje pre opeľovače veľký problém

20.05.2021

Svetový deň včiel si každoročne pripomíname 20. mája s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť ochrany včiel a iných opeľovačov. Prečo sú včely dôležité a či ich raz nahradia autonómne roboty, nám prezradil Adrián Purkart z…  

Na Trenčianskej univerzite je zriadené Informačné centrum o európskych záležitostiach

19.05.2021

Od 1. mája 2021 sídli na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Informačné centrum Europe Direct Trenčín, ktoré sa presťahovalo z priestorov župného úradu.  

Zrkadlisko pred aulou nadobúda pôvodnú architektonickú podobu. Premostenie bude doplnené o nový prvok

12.05.2021

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra…  

Hispanisti po minuloročnej pauze opäť v akcii

11.05.2021

V dňoch 3. – 5. mája 2021 sa uskutočnil už 12. ročník Dní hispánskej kultúry (ďalej len DHK). Po minuloročnej pauze, vynútenej epidemickou situáciou, sa organizátori podujatia – Katedra romanistiky FF UKF v Nitre a OZ Romanistica Nitriensia –…  

Výskum v oblasti adultných kmeňových buniek a regeneračnej medicíny

10.05.2021

Vedúci kolektívu: MVDr. Ján Rosocha, CSc. Členovia tímu: RNDr. Tímea Špaková, PhD.; Ing. Denisa Harvanová, PhD; RNDr. Jana Matejová, PhD.; RNDr. Jana Janočková, PhD; RNDr. Lucia Slovinska, PhD.  

Stereotypy o iných kultúrach často podporuje aj škola, hovoria odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave

10.05.2021

Kde pramení radikalizácia mladých ľudí v Európe, spochybňovanie významu európskej integrácie či absentujúci rešpekt voči menšinám a kultúrnej rôznorodosti? Na tieto otázky hľadá odpoveď medzinárodná skupina vedcov, ktorej súčasťou sú aj religionisti…  

Univerzita buduje prvky zelenej infraštruktúry. Areál prechádza rozsiahlou rekonštrukciou

09.05.2021

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Jej cieľom je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, prispôsobenie sa zmene klímy a zavádzanie prvkov, ktoré budú znižovať hluk a znečistenie ovzdušia.…