Aktuality

Najnovšie články

Druhý termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. štúdium na AR 2017/2018

17.08.2017

Druhý termín podania prihlášky na Mgr. a PhDr. štúdium na AR 2017/2018  

Filozofická fakulta KU ponúka štúdium holandského jazyka

20.07.2017

Od nového akademického roka 2017/2018 budú si môcť študenti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU zapísať voliteľný predmet Základy holandského jazyka.  

Fakulta dramatických umení - doplňujúce prijímacie konanie na Filmovú a televíznu réžiu a scenáristiku so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu

19.07.2017

Fakulta dramatických umení - doplňujúce prijímacie konanie  

Fakulta dramatických umení - doplňujúce prijímacie konanie na Divadelnú dramaturgiu a réžiu pre akademický rok 2017/2018

19.07.2017

Fakulta dramatických umení - doplňujúce prijímacie konanie  

Fakulta múzických umení - prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 (bakalárske štúdium)

19.07.2017

Fakulta múzických umení - prijímacie konanie  

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

18.07.2017

3. kolo prijímacieho konania na Filozofickej fakulte UCM v akademickom roku 2017/2018  

Filozofická fakulta UCM - Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

18.07.2017

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)  

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU

17.07.2017

2. kolo prijímacieho konania na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

Fakulta zdravotníctva KU - Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy

17.07.2017

Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2017/2018  

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA - II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018

12.07.2017

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA - II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018