Aktuality

Najnovšie články

Zástupcovia našej fakulty na stredných školách

09.03.2018

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým medzníkom živote väčšiny stredoškolákov.  

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov sa prezentovala v Mlynoch

08.03.2018

Vo vstupných priestoroch Galérie Mlyny sa 7. marca predstavilo šestnásť katedier a pracovísk Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.  

Predĺženie termínu podávania prihlášok na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave

28.02.2018

Predĺženie termínu podávania prihlášok  

Predĺžený termín na podávanie prihlášok na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

28.02.2018

Predĺžený termín na podávanie prihlášok na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave  

Predĺženie termínu prijímacieho konania Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

28.02.2018

Predĺženie termínu prijímacieho konania  

Zaujali sme takmer 200 študentov z 13 stredných škôl a gymnázií!

27.02.2018

Stavebná fakulta otvorila v dňoch 20. a 21.2 dvere do učební a laboratórií pre záujemcov o štúdium zo stredných škôl ale aj širšiu verejnosť.  

Deň otvorených dverí 2018

26.02.2018

Deň otvorených dverí 2018  

Deň otvorených dverí s priestoroch Technickej fakulty

26.02.2018

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 6. 2. 2018 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 15. 2. 2018 priamo v priestoroch katedier.  

Deň otvorených dverí

21.02.2018

Už druhýkrát v zimnom semestri akademického roku 2017/2018 pripravila Akadémia ozbrojených síl Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí 2018

20.02.2018

Dňa 15. februára 2018 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD uskutočnil deň otvorených dverí.