Aktuality

Najnovšie články

Mickieviczova očami študentov FA STU

22.03.2017

Výstava: Bratislava bez ľudí?! Výstava prác študentov architektúry na tému revitalizácie Mickiewiczovej a blízkeho okolia.  

STU a Uber podpísali dohodu o spolupráci

22.03.2017

Traja študenti získajú od Uber finančný grant vo výške 1000 EUR na ďalší výskum.  

Z autorskej prezentácie knihy Značka: nositeľ imidžu výrobcu

22.03.2017

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre organizuje v rámci 18. ročníka Týždňa slovenských knižníc od 13. do 19. marca viacero zaujímavých akcií.  

Univerzitná knižnica oslávila marec – mesiac knihy

21.03.2017

Počas minulého týždňa sa Univerzitná knižnica UKF v Nitre zapojila do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého mottom bolo „Knižnice pre všetkých“.  

Študenti FZKI boli úspešní v súťaži PRE VODU

20.03.2017

Až dva študentské tímy Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa dostali do finále 2. ročníka súťaže PRE VODU, ktorú vyhlásila nadácia Ekopolis. V rámci súťaže sa hľadali najlepšie riešenia pre rôzne oblasti na Slovensku, ktoré…  

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave

19.03.2017

Fenomenologická estetika na KF FF TU v Trnave  

Slovensko-poľská spolupráca v ekonomickom vzdelávaní

16.03.2017

Vedenie a študenti Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa zúčastnili na otvorení letného semestra na univerzite v Krakove.  

3. ročník filozofickej konferencie Hereditas na FF TU v Trnave

16.03.2017

V dňoch 10. -11.marca 2017 sa na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (miestnosť 1A1) uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie HEREDITAS 2017.  

Prednášky profesorov z Berkeley na Trnavskej Univerzite

16.03.2017

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA)  

Budúcnosť sveta

15.03.2017

2. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl.