Aktuality

Najnovšie články

Firmy chcú najmä informatikov

22.06.2017

Profesia zverejnila prieskum najžiadanejších uchádzačov. Opäť vedú absolventi informatiky z FIIT STU a FEI STU. Enormný záujem je aj o strojárov i ekonómov.  

Študenti vyvinuli zbraň proti internetovej propagande: Ukázali ju už aj na Slovensku

21.06.2017

Nechceli sa pozerať na hnus, ktorá zaplavuje internet a rozhodli sa proti tomu bojovať. V dobe Facebooku, kedy si mladí väčšinou neoverujú informácie, rozbehli mladí študenti z Česka vzdelávaciu kampaň. S projektom zamierili už aj na Slovensko. V…  

Green week MBA v Podkylave

19.06.2017

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zorganizovala pre študentov program MBA AGRIMBA medzinárodné podujatie Green Week. Podujatie po odbornej stránke zastrešil profesor Bruce Ahrendsen z University of Arkansas, USA.  

Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu

15.06.2017

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015…  

Podpis zmluvy o dvojitom diplome s Ningbo University, Čína

15.06.2017

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 9. júna 2017 pri príležitosti 4. ročníka China - CEEC Educational Cooperation Conference, ktorá sa koná v čínskom Ningbo, dohodu o výmene študentov medzi EU v Bratislave a Ningbo…  

Nová dimenzia cestovania - UNIZA držiteľom prestížneho grantu H2020

15.06.2017

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) získala prestížny grant z programu Európskej komisie Horizont 2020 pre projekt pod názvom “Mobility and Time Value“ (MoTiV). Tento mimoriadny úspech dosiahol tím pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným…  

Zapojte sa LIVE do výskumu

15.06.2017

Dnes 15.6. 2017 sa môžete aj vy zapojiť do výskumu v rámci Noci architektúry na FA STU. Skúma sa v Body Conscious Design Laboratory, ale bohatý je celý program na fakulte.  

Prvý Strom kariéry zasadilo 9 absolventov odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky

13.06.2017

Myšlienku zdravšej a krajšej univerzity 8. júna 2017 podporili absolventi odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky. Sú prví, ktorí využili možnosť zasadiť si vlastný Strom kariéry v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Kolokvium 50 rokov informatiky na UPJŠ v Košiciach

12.06.2017

Na základe spoločnej dohody rektorov Univerzity P. J. Šafárika a Vysokej školy technickej v Košiciach bolo 1. júna 1967 založené na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach Výpočtové stredisko s pôsobnosťou pre všetky vysoké školy a ústavy SAV…  

Delegácia z Nórska navštívila bioplynovú stanicu v Kolíňanoch

11.06.2017

Rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prijal 7. júna delegáciu z Nórska. Návšteva sa uskutočnila v súvislosti s ukončovaním projektu GIIPP001 Centre for the Research of Biomass Potential – Výskumné centrum potenciálu biomasy, v…