Latest articles

Pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium

30.05.2024

Pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium  

Predĺžené termíny na podávanie prihlášok na Prešovskej univerzite!

18.06.2024

 

DOD Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11.03.2024

DOD FEM SPU  

Nové funkcionality v centrálnej elektronickej prihláške

27.02.2024

Na základe plnenia Uznesenia vlády číslo 677 z 15. 8. 2007, v ktorom vláda SR schválila návrh Elektronizácie prihlasovania na vysoké školy - Štúdia uskutočniteľnosti ako súčasť cestovnej mapy zavádzania elektronických služieb verejnej správy, ako aj…  

Deň otvorených dverí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

14.02.2024

DOD FAPZ SPU  

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

13.02.2024

DOD FVS UPJŠ  

Deň otvorených dverí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

13.02.2024

DOD FRI ŽU  

Deň otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

13.02.2024

DOD FEIT  

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

12.02.2024

DOD PF UPJŠ  

Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela

08.02.2024

DOD UMB