Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter Korčák
tel.: +421 2 59 274 344
e-mail: peter.korcak@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Informácie o bakalárskom štúdiu

Informácie o inžinierskom štúdiu

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák (peter.korcak@stuba.sk)
Last update: 23.10.2015 10:04

Draw attention to not topical data