Slovak University of Technology in Bratislava

Faculty of Civil Engineering

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Postav si svoju budúcnosť

Pracovné pozície v stavebníctve patria medzi najlepšie platené na trhu práce a zároveň sú u nás nedostatkovým tovarom. Po stavebných inžinieroch je dnes taký dopyt, že ani päť minút nie sú nezamestnaní. Tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti, aj pre stavebný boom, ktorý zažívame. Stavebníctvo je jedným z nadčasových odborov, ktoré sú potrebné rovnako zajtra, ako aj o rok alebo o niekoľko rokov.

Absolventi sa môžu uplatniť v rezortoch geodézie, kartografie či katastra, pri navrhovaní a zhotovovaní nosných konštrukcií, pri dopravných a vodných stavbách, v oblasti krajinného plánovania, v oblasti využitia matematických metód a počítačového modelovania, v pozemnom staviteľstve, ako stavbyvedúci, stavebný dozor, projektant, pri správe a prevádzke vodného hospodárstva, v investorských organizáciách, vedeckovýskumných ústavoch a tiež v riadiacich funkciách podnikov štátnej a súkromnej sféry.

Stavebná fakulta so svojimi 19 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku. Fakulta má v súčasnosti 1 997 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch – bakalárske, inžinierske a doktorandské.

 

Web SvF

 

Admission procedure

Landscaping PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Building Technology Ing., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Theory and Structures of Civil Engineering Works PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Building Technology PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Mathematical and Computational Modeling Ing., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Geodesy and Cartography PhD., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Theory and Structures of Civil Engineering Works PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Building Structures and Architecture Ing., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Civil engineering Ing., full-time

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Geodesy and Cartography PhD., external

Deadline for applications: 31.05.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Informácie o ubytovaní:

https://www.svf.stuba.sk/ubytovanie.html?page_id=2242

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Štefánia Václavíková (stefania.vaclavikova@stuba.sk)
Last update: 25.05.2023 14:25

Draw attention to not topical data