Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Sport and Health Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Special physical training in security forces Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Special physical training in security forces Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Sport for Health Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Teacher Training in Physical Education in Combination Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Teacher Training in Physical Education Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 17.04.2023 – 21.04.2023

Sport for Health Mgr., external

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Sport for Health Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Teacher Training in Physical Education Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Teacher Training in Physical Education in Combination Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2023
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Patrik Durkáč, PhD. (patrik.durkac@unipo.sk)
Last update: 13.12.2011 10:41

Draw attention to not topical data