News TU Z

Latest articles

Technická univerzita vo Zvolene - Predĺžený termín podávania prihlášok

16.03.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala rektora Technickej univerzity vo Zvolene

24.02.2020

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 18. februára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenovala Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., za rektora Technickej univerzity vo Zvolene a prof. MgA. Michala Murina, ArtD., za rektora Akadémie umení v…  

V oblasti recyklácie a zhodnocovania odpadov Technická univerzita vo Zvolenie nestojí bokom

17.02.2020

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Rudolf Kropil 6. februára 2020 v Bratislave s ďalšími predstaviteľmi výskumných univerzít: Slovenskou technickou univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a…  

Zvolen: Deň otvorených dverí v TUZVO ponúka aj prehliadku 3D jaskyne

28.01.2020

Vysoká škola je zaradená medzi sedem najlepších univerzít na Slovensku.  

Deň otvorených dverí Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene

15.01.2020

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene

07.01.2020

Deň otvorených dverí  

Deň otvorených dverí Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene

07.01.2020

Deň otvorených dverí  

Slovenská rektorská konferencia zasadala na Technickej univerzite vo Zvolene za účasti ministerky Martiny Lubyovej

22.11.2019

Slovenská rektorská konferencia sa pod vedením svojho prezidenta Rudolfa Kropila zišla na 90. zasadaní 8. novembra 2019 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších hostí. Rokovania SRK…  

Stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

09.11.2019

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TUZVO prof. Rudolf Kropil sa dňa 30. októbra 2019 v Bratislave zúčastnil slávnostného aktu vymenovania rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc.  

Noc Drevárskej fakulty 2019

22.10.2019

Noc Drevárskej fakulty