Pozvánka na 5. ročník odborného podujatia "Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene "

19.04.2023

Pozývame Vás na 5. ročník odborného podujatia „Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora TU vo Zvolene“, ktoré sa uskutoční v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 12. – 13. mája 2023 (viac informácií na: https://abh.tuzvo.sk/sk/pozvanka-na-dni-bez-barier-v-arborete-borova-hora12-13-maja-2023). Podujatie je zamerané na prezentáciu zbierok arboréta a vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí náučných chodníkov. V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú, okrem iného, predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami s poskytnutím poradenskej činnosti v týchto otázkach. V rámci podujatia máme pre Vás pripravené aj novinky v podobe rôznych knižných publikácií ako aj vzdelávacích panelov, exteriérovej knihy, bylinkového záhonu a i., ktoré sú súčasťou stálej expozície zbierok.

Poďakovanie agentúre KEGA MŠVVaŠ SR: Dni bez bariér 2023 v Arboréte Borová hora TU vo Zvolene sú organizované a podporené z projektu KEGA 004TU Z-4/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Od inštruktážnych programov ku kognitívnym - online trendy na inováciu edukačných zdrojov s využitím prírodných zbierok ABH Technickej univerzity vo Zvolene“.

Odborní garanti podujatia:
Ing. Mariana Jakubisová, PhD., doc. Ing. Ivan Lukáčik CSc., Arborétum Borová hora TU vo Zvolene

 

zdroj: Mariana Jakubisová, jakubisova@tuzvo.sk

Photogallery of this article: