Verejný prísľub premiéra Eduarda Hegera vysokým školám

23.09.2022

Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2022/2023 dal premiér verejný prísľub vysokým školám o vyriešení dopadov energetickej krízy.

Stalo sa tak 20. septembra 2022 v aule Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na následnom stretnutí, kde sa prezident Slovenskej rektorskej konferencia Rudolf Kropil, ako aj Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela stretli s povereným ministrom rezortu školstva a predsedom vlády SR Eduardom Hegerom v rámci rozhovorov k aktuálnym otázkam financovania slovenských vysokých škôl.

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl svojím listom z 14. 9. 2022 dôrazne vyzvali vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Zároveň vyjadrili požiadavku, aby sektoru vysokých škôl vláda kompenzovala výpadky spôsobené energetickou krízou, a aby dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách. Výsledkom rozhovorov prezidenta SRK a premiéra je prísľub vyriešenia dopadov energetickej krízy pre zabezpečenie základného chodu vysokých škôl a zorganizovanie diskusie pri okrúhlom stole, ktorého sa zúčastnia predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie, premiér a vybraní predstavitelia vlády SR. Diskusia sa bude konať po vymenovaní nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu. „Som presvedčený, že vo vyspelej krajine sú vysoké školstvo, veda a výskum premiérskou témou a že sa podarí zvrátiť nepriaznivú situáciu a hlavne negatívnu trajektóriu vo financovaní vysokého školstva na Slovensku. Sme pripravení na diskusie s členmi vlády SR a pokračovanie jednoznačnej akademickej spolupráce všetkých vysokoškolských reprezentácií v prospech zvrátenia kolapsu vysokých škôl,“ uviedol Rudolf Kropil.

Súvisiace informácie zverejnené v médiách: 

Slovenský rozhlas Z prvej ruky (23.9.)

Webnoviny (21. 9. 2022, Heger zasadne za okrúhly stôl s rektormi vysokých škôl, chce predísť kolapsu a ich zatváraniu pre nedostatok peňazí), Spravy.pozri.sk (22. 9. 2022, Heger zasadne za okrúhly stôl s rektormi vysokých škôl, chce predísť kolapsu a ich zatváraniu pre nedostatok peňazí)

-ĽB-

Foto: archív UMB
Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/verejny-prislub-premiera-eduarda-hegera-vysokym-skolam