Akademická Nitra 2021 pozná svojich víťazov

19.07.2021

Dňa 5. júla 2021 sa na námestí v Nitre konal galakoncert festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra 21. Keďže pôvodný termín júl 2020 sa pre pandémiu neuskutočnil, na základe dohody rektorov univerzít z Nitry a Zvolena sa Akademická Nitra 2020 presunula na rok 2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa súťažná Akademická Nitra 2021 konala len v online priestore, kde folklórne súbory zasielali videá, ktoré potom hodnotila odborná porota. Laureátom festivalu sa stal opäť FS Hornád z Košíc, ale v silnej konkurencii sa nestratil ani FS Poľana, ktorý získal špeciálnu cenu Folklórnej únie Slovenska.

Podvečer 5. júla 2021 patrilo Svätoplukovo námestie Akademickej Nitre 2021 – Galaprogramu a vyhlasovaniu víťazov. Podujatiu prialo nielen ideálne počasie, ale aj divácka kulisa - zaplnené hľadisko búrlivým potleskom odmenilo dynamické vystúpenia folkloristov i zástupcov ocenených súborov.

Oficiálnej časti festivalu predchádzala poludňajšia generálka folklórnych súborov v areáli Študentského domova Zobor. Nadšenie a dobrá nálada sa preniesla o 14. h aj na Študentský domov Nitra, kde zástupcov účastníkov festivalu prijali a prihovorili sa im predstavitelia nitrianskych univerzít, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra - rektor UKF v Nitre Libor Vozár, primátor mesta Nitra Marek Hattas, Silvia Detvayová, vedúca Odboru kultúry a športu Úradu NSK a prorektor pre komunikáciu a prax SPU v Nitre Ivan Takáč. Všetkých zúčastnených privítala riaditeľka Organizačného úseku AN 2021 Jana Depešová, ktorá podujatie moderovala.

Súčasťou prijatia zástupcov folklórnych súborov bolo aj odovzdanie Diplomov za účasť na Akademickej Nitre 2021 – spolu s upomienkovými darčekmi od oboch univerzít, NSK a Mesta Nitra si ich zástupcovia súborov prebrali z rúk prezidenta AN 2021 a prorektora pre vonkajšie vzťahy  a sociálne veci Miroslava Tvrdoňa.

Príjemne uvoľnená atmosféra sa z ŠD Nitra presunula aj na Svätoplukovo  námestie, kde sa uskutočnil Galaprogramom Academia Universitas. Svoje umenie tu divákom predstavila časť folklórnych súborov – domáci Zobor, Gymnik a Technik z Bratislavy, Trnafčan z Trnavy, Poľana zo Zvolena, program obohatil aj domáci nesúťažný folklórny súbor Borinka. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na festival do Nitry neprišili zástupcovia ani jedného zahraničného účastníka AN 2021 (Aurora Borealis z Ruska,  Corvinus z Maďarska a Gaudeamus z Česka). 
V závere Galaprogramu prišlo trochu napätia v podobe vyhlasovania víťazov a ocenených. Ceny im odovzdával prezident AN 2021 Miroslav Tvrdoň. Podľa hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty, ktorá počas mája a júna online hodnotila súbormi zaslané videonahrávky súťažných choreografií, si titul Laureáta v kategórii domácich súťažiacich odniesol folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V kategórii zahraničných vysokoškolských folklórnych súborov si svojím umením titul Laureáta vybojoval ruský súbor Aurora Borealis z Herzenskej štátnej pedagogickej university v St. Petersburgu.  Obaja laureáti popri iných upomienkových predmetoch od zástupcov organizátorov a spoluorganizátorov získali aj typickú cenu festivalu Akademická Nitra  – ozembuch. Veľmi  efektný výraz s hlavou čerta mu prepožičal jeho tvorca - umelec Róbert Žilík.

Porotcovia  účastníkom festivalu udelili aj ďalšie mimoriadne ceny. Folklórny súbor Borievka z Technickej univerzity v Košiciach si odniesol Cenu za funkčné využitie hudobných a tanečných prostriedkov v kontexte scénografie. Cena za vynikajúcu sólovú tanečnú a hudobnú interpretáciu zostala v Nitre zásluhou folklórneho súboru Ponitran z Univerzity Konštantína Filozofa. Ďalšou cenou – tentoraz za presvedčivé výtvarné a choreografické spracovanie tradičného materiálu – porota odmenila folklórny súbor Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Cenu za tanečnú interpretáciu si odniesol folklórny súbor Corvinus z Univerzity Corvinus v Budapešti. Nápaditá choreografia s funkčným využívaním kompozičných princípov vyniesla  Cenu aj folklórnemu súboru Ekonóm z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za túto choreografiu s názvom „Spod vysokej Poľany" získala Cenu aj  jej autorka - Lenka Šútorová–Konečná.  Cenu sa rozhodla udeliť aj  Folklórna únia na Slovensku – z rúk jej predsedu Štefana Zimu si ju prebral folklórny súbor Poľana z Technickej univerzity vo Zvolene za súťažný  programový blok z Čierneho Balogu.

Technická univerzita vo Zvolene, ktorú na festivale zastupoval FS Poľana, by sa o rok mala stať organizátorom  Akademického Zvolena 2022. Z rúk prezidenta AN 2021 Miroslava Tvrdoňa si štafetu festivalu v Nitre prevzal  Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy TUZVO.

 

Sedemčlennú medzinárodnú odbornú porotu tvorili Katarína Babčáková (Národné osvetové centrum Bratislava), Dana Dinková (Balet Štátnej opery Banská Bystrica), Martin Fratrič (Súkromné konzervatórium Nitra), Dorota Gremlicová (Akademie múzických umění Praha), Péter Lévai (Univerzita tanečného umenia Budapešť), Alžbeta Lukáčová (Štátna opera Banská Bystrica) a Barbora Morongová (Ministerstvo kultúry SR). Hodnotiteľmi boli Jana Ambrózová (Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF Nitra) a Joseph Grim Feinberg (Sociologický ústav SAV Bratislava a Filozofický ústav AV ČR Praha).

Porotcovia online hodnotili súťažné choreografie (zaslané vo forme videozáznamov) týchto folklórnych súborov:

Folklórny súbor Borievka – Technická univerzita v Košiciach
Folklórny súbor Corvinus – Univerzita Corvinus v Budapešti
Folklórny súbor Čebrať – Katolícka univerzita v Ružomberku
Folklórny súbor Ekonóm – Ekonomická univerzita v Bratislave
Folklórny súbor Gaudeamus - Vysoká škola ekonomická, Praha
Folklórny súbor Gymnik – Univerzita Komenského v Bratislave
Folklórny súbor Hornád – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Folklórny súbor Mladosť – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Folklórny súbor Poľana – Technická univerzita vo Zvolene
Folklórny súbor Ponitran – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Folklórny súbor Stavbár – Žilinská univerzita v Žiline
Folklórny súbor Technik – Slovenská technická univerzita v Bratislave
Folklórny súbor Torysa – Prešovská univerzita v Prešove
Folklórny súbor Trnafčan - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Folklórny súbor Zobor – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Folklórny súbor Aurora Borealis - Herzen State Pedagogical University St. Petersburg, Rusko
Folklórny súbor piesní a tancov Slowianki, Kraków, Poľsko

Zdroj: Tlačová správa AN 2021

Foto: J. Černáková, Oddelenie médií UKF

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/akademicka-nitra-2021-pozna-svojich-vitazov