Otvorenie návštevnej sezóny v Arboréte Borová hora

09.03.2023

Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene pozýva všetkých milovníkov prírody na oficiálne otvorenie návštevnej sezóny, ktoré sa uskutoční v utorok 4. apríla 2023.

Hlavnou súčasťou podujatia je vítanie vtáčích poslov jari – návštevníci budú mať v spolupráci s odborníkmi z Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene možnosť zažiť odchyt a krúžkovanie vtákov či ich pozorovanie v otvorenom priestore spolu s poznávaním ich spevu.

Nielen pre najmladšiu generáciu záujemcov pripravia pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice aktivity lesnej pedagogiky orientované na ukážky hlasových prejavov vtákov i možnosti zhotovovania vtáčích búdok. Zaujímavým spestrením budú aj ukážky výcviku dravcov vrátane animácie ich aktivít. Význam a potrebu environmentálneho povedomia zvýraznia rôzne environmentálne hry v podaní pracovníkov CHKO Poľana.

Viac informácií: https://abh.tuzvo.sk/sk/vitanie-vtacich-poslov-jari-2023

Zdroj: https://www.tuzvo.sk/sk/otvorenie-navstevnej-sezony-v-arborete-borova-hora