Latest articles

Najlepšiu fakultu má naša univerzita (Univerzita Komenského v Bratislave)

16.07.2020

Podľa Nature Index je najlepšou fakultou na Slovensku v oblasti prírodných vied Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Fakulta má najlepšie hodnotenie kvantity i kvality publikačnej činnosti v prestížnych vedeckých časopisoch za minulý rok.  

Inovatívne nápady v oblasti agropotravinárstva predstavilo osem slovenských finalistov

16.07.2020

Súťaž EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 má svojich víťazov. Online finále prestížnej súťaže startupistov, organizovanej v rámci projektu EIT Food Hub, sa uskutočnilo 10. júla. Svoje inovatívne nápady v oblasti agropotravinárskeho sektora…  

Ekonomická univerzita v Bratislave potvrdila spoluprácu s mestom Topoľčany a začína spoluprácu s mestom Piešťany

14.07.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave zastúpená rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD., mesto Topoľčany zastúpené primátorkou JUDr. Alexandrou Gieciovou a mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. podpísali dňa 7. júla 2020…  

8. ročník Detskej ekonomickej univerzity v plnom prúde

13.07.2020

Slávnostnou imatrikuláciou v priestoroch auly Ekonomickej univerzity v Bratislave 6. júla 2020 odštartoval 8. ročník DEU 2020 s programom Podnikanie je cool!  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre uspela v iniciatíve Európske univerzity a stala sa lídrom aliancie INVEST

13.07.2020

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola úspešná vo Výzve 2020 na projekty Európskych univerzít (ERASMUS+) a ako jediná slovenská univerzita sa stala lídrom aliancie INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance -…  

Univerzita Komenského v Bratislave sa stala súčasťou európskej superuniverzity

10.07.2020

Európska komisia dala zelenú projektu ENLIGHT za 5 miliónov eur, ktorého súčasťou je aj Univerzita Komenského v Bratislave. Konzorcium ENLIGHT združuje deväť európskych univerzít a ide o jednu z aliancií európskych univerzít, ktoré vznikajú na…  

Slovenský rekord do 23 rokov aj osobný rekord

08.07.2020

Emma Zapletalová je prváčka na Pedagogickej fakulte UKF v odbore učiteľstvo telesnej výchovy a ruského jazyka a literatúry. Okrem úspešného ukončenia ročníka sa jej sľubne rozbehla aj atletická sezóna, ktorej začiatok bol posunutý kvôli pandémii…  

Vyhodnotenie projektov na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

07.07.2020

Slovenská technická univerzita v Bratislave podporuje mladých vedcov niekoľkými schémami. Grantová schéma na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov je jednou z nich a je nadstavbou programu mladých vedcov. V tomto roku poskytne podporu…  

Strojári predstavili autonómne vozidlo

07.07.2020

Tím odborníkov pod vedením docenta Ľuboša Magdolena zo Strojníckej fakulty STU vyvíja technológie pre autonómne automobily. Testovacie vozidlo sme mali možnosť vidieť aj "zažiť" v Orechovej Potôni na okruhu Slovakia Ring, kde ho v pondelok 29. júna…  

Skúmame materiály pre priemysel 21. storočia

07.07.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne úspešne implementovala výskumný projekt „Nové materiály a technológie pre priemysel 21. storočia – NOMATECH“.