Latest articles

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je opätovne najudržateľnejšou univerzitou na Slovensku. V celosvetovom umiestnení sa významne zlepšila

16.12.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre opätovne zaznamenala výrazný úspech v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings 2022, ktorého výsledky zverejnili 12. decembra 2022 v Jakarte, Indonézii.  

Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum

16.12.2022

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutočnilo 12. decembra 2022 od 15. hodiny na Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach.  

Osobnosti slovenskej vedy si prevzali vedecké hodnosti doktor vied

16.12.2022

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes konalo slávnostné odovzdávanie diplomov doktorov vied. Získalo ju 23 špičkových vedeckých osobností. Vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) udeľuje Slovenská komisia pre vedecké hodnosti na základe…  

Galavečer k 85. výročiu založenia univerzity

14.12.2022

Slovenská technická univerzita v Bratislave si pripomenula 85. výročie založenia. Venovala mu slávnostný večer v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, Zimnej jazdiarne na Bratislavskom hrade. Urobila tak symbolicky 13. decembra, v deň rozhodnutia…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ožila vianočnou náladou. Ponúkla slávnostný koncert i vianočné mestečko

14.12.2022

K dobrej tradícii na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre počas adventu patrí organizovanie vianočného koncertu a mestečka. Aj tohtoročný slávnostný koncert Vianočný dar SPU, pod záštitou rektorky Klaudie Halászovej, ako aj vianočné…  

S Máriou Čírovou o vianočnom období, hodnotách i vzťahu k Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

14.12.2022

Hviezdou vianočného koncertu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v uplynulých dňoch bola speváčka, klaviristka a skladateľka Mária Čírová. Ako sa vyjadrila, Vianoce a Štedrý večer prežíva v kruhu svojich najbližších, manžela a troch…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave spoluprácu so Slovenskou správou ciest

14.12.2022

Slovenská správa ciest bude spolupracovať s technickými vysokými školami v oblasti hospodárenia, prípravy a výstavby cestnej dopravnej infraštruktúry. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré dnes SSC podpísala s rektormi Slovenskej technickej…  

Projekt INTERREG: V spolupráci s pestovateľmi zeleniny vyvinuli metodiky na detekciu vírusov, baktérií a škodlivého hmyzu

13.12.2022

Vo Výskumnom centre AgroBioTech sa 13. decembra uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov projektu s názvom Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, ktorý sa realizuje…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave ide cielene spolupracovať s mestami a regiónmi

12.12.2022

Slovenská technická univerzita v Bratislave začína užšiu spoluprácu s mestami a regiónmi. Týkať sa bude riešenia konkrétnych zadaní a projektov na vzdelávacích, komerčných a grantových princípoch pre študentov, učiteľov a vedcov STU. Medzi prvými…  

Študentka skúma, ako súvisí nočné svetlo a príjem potravy

08.12.2022

Ľudia, ktorí sú v noci vystavení tlmenému osvetleniu, častejšie priberajú a majú cukrovku. Správne načasovanie stravovania cez deň by však mohlo tento negatívny vplyv na metabolizmus zvrátiť. Vplyv nočného svetelného smogu na trávenie skúma…