Latest articles

ESWOCHY

15.11.2023

Prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, je súčasťou prestížneho integrovaného medzinárodného študijného programu Erasmus Mundus s názvom ESWOCHY = European…  

Riaditeľka pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen vystúpi na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

13.11.2023

V stredu 15. novembra o 9:30 vystúpi v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre riaditeľka pre obchod a poľnohospodárstvo OECD Marion Jansen s výberovou prednáškou na tému „Challenges for Agricultural Markets. The OECD Perspective."  

Prešovská univerzita podpísala memorandum s RTVS v oblasti rozvoja kreatívneho priemyslu

11.11.2023

Spolupráca pri podpore činnosti Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v oblasti vysokoškolského vzdelávania a rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu je spoločným zámerom memoranda o spolupráci, ktoré podpísali 7. novembra zástupcovia PU a RTVS.…  

Úvodné pracovné stretnutie SRK s ministrom školstva

09.11.2023

Dňa 6. novembra 2023 sa na pozvanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáša Druckera uskutočnilo úvodné pracovné stretnutie so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie.  

Na FTVŠ Univerzity Komenského odhalili spomienkovú tabuľu obetiam nehody na Zochovej

09.11.2023

Tragicky skončené životné cesty Brone Brožoňovej a Mareka Vojtaššáka pripomína tabuľa vo vestibule FTVŠ UK. Je venovaná i ďalším študentom a študentkám fakulty, ktorým smrť nedovolila doštudovať.  

Univerzita Komenského v Bratislave opäť ovládla Medziuniverzitné majstrovstvá sveta WIUC v Paríži

09.11.2023

Tento rok vyslala Univerzita Komenského do Paríža 152-člennú výpravu pozostávajúcu zo zástupcov z desiatich fakúlt.  

Študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vytvoril národné rekordy v silovom trojboji

08.11.2023

Radovan Kováč, študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, vytvoril na Svetových univerzitných hrách v silovom trojboji tri národné rekordy.  

Študentské dni nitrianskych univerzít opäť prinášajú množstvo podujatí

07.11.2023

November je tradične mesiacom, počas ktorého Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spoločne pripravujú podujatia, ktoré zvyčajne spestria život univerzít, ale aj celého mesta.  

Týždeň vedy a techniky 2023 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

07.11.2023

Jubilejný dvadsiaty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 6. – 12. novembra 2023. Podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), v spolupráci s Centrom…  

Bohatý program ŠDNU

06.11.2023

Študentské dni nitrianskych univerzít (ŠDNU) 2023 tento rok ponúknu pestrú paletu podujatí pre rôzne vekové i záujmové kategórie. Konajú sa v dňoch 6. – 12. novembra 2023, svoje sily v nich ako organizátori spojili Univerzita Konštantína Filozofa v…