TOP lekárka Slovenska Mária Janíčková: Liečime veľa pacientov s úrazmi tváre

17.04.2024

Mária Janíčková, prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnie Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine získala ocenenie v minuloročnej ankete TOP lekári Slovenska. Operuje zložité zákroky, ktoré zachraňujú život. Okrem toho v spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu skúma, ako kmeňové bunky zubnej drene pomáhajú hojeniu kostí.  Ako to vôbec vyzerá, nám prezradila v rozhovore.  

Myšlienku, aby ste išli študovať zubné lekárstvo, vám vraj vnukol jeden z vašich rodinných priateľov. Akým spôsobom? 

Jeho predstava bola taká, že tento odbor je vhodný pre ženu, je to tiež medicína, pomáhanie ľuďom a nie je časovo tak náročný, čiže môžem ľahšie skĺbiť pracovný a rodinný život. Realita sa však po rokoch ukázala ako diametrálne odlišná. Maxilofaciálna chirurgia pohltí celého človeka. Kontinuálne vzdelávanie a odborný rast je na úkor rodiny a voľného času. To dobre vedia všetci kolegovia z odboru.  

Maxilofaciálnu chirurgiu ste si vybrali, pretože máte rada výzvy. Pamätáte si na tú najťažšiu?  

Veľkou výzvou pre mňa a mojich kolegov bolo v rámci rozšírenia spektra operačných výkonov realizovať operácie čeľustno-ortopedických anomálií. Predovšetkým preto, že ide spravidla o mladých pacientov, ktorí sú okrem vývinovej anomálie v tvárovo-čeľustnej oblasti úplne zdraví. Vždy s rešpektom a pokorou zvažujem benefit výkonu pre pacienta a všetky možné riziká vyplývajúce z chirurgickej mobilizácie čeľuste a sánky a ich korekcie do správneho postavenia. V prípade úspechu operácie sa týmto mladým pacientom diametrálne zlepší kvalita života. 

Zameriavate sa na traumatológiu a onkológiu oromaxilofaciálnej oblasti, čeľustnoortopedické vývinové anomálie a ochorenia a úrazy v maxilofaciálnej oblasti u detí. Čo si pod tým mám predstaviť?

 U pacientov s úrazmi liečime zlomeniny tvárových kostí v oblasti čeľuste, sánky, očníc, čelovej a nosových kostí. Vo väčšine prípadov je nutné napraviť  a fixovať kostné fragmenty pomocou  platničiek a skrutiek v celkovej anestézii.  Môžu to byť poranenia izolované alebo združené s inými poraneniami tela. Najčastejšími príčinami takýchto úrazov sú športové aktivity, pády z bicykla, v poslednom čase pribúdajú pády z elektrických kolobežiek, dopravné nehody, tak automobilové, ako aj štvorkolkové, patria sem tiež pracovné úrazy, strelné poranenia a pády z rôznych výšok. 

Akým spôsobom týchto pacientov liečite? 

Liečba pacientov s čeľustnoortopedickými vývinovými anomáliami alebo získanými deformáciami v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu čeľustných ortopédov, maxilofaciálnych chirurgov, anesteziológov, rádiológov, psychológov a logopédov. Cieľom je po chirurgickej mobilizácii čeľuste a sánky dosiahnuť normálny zhryz, zlepšiť príjem potravy, artikuláciu reči, dýchanie a vonkajší výzor pacienta.   U detí, podobne ako u dospelých, sa vyskytujú ochorenia a úrazy v oromaxilofaciálnej blasti. Veľkú skupinu tvoria detskí pacienti s okoločeľustnými zápalmi,  vývinovými anomáliami tvrdých zubných tkanív ako sú napríklad nadpočetné alebo neprerezané zuby, cystami mäkkých a kostných tkanív tvárovo-čeľustnej oblasti, s ochoreniami slinných žliaz, s nezhubnými ale aj zhubnými nádormi a tiež s úrazmi tvárového skeletu. Ich chirurgická liečba vyžaduje špecifický prístup, postupy, ktoré šetria okolité anatomické štruktúry a rešpektujú prebiehajúci rast a vývin tkanív tvárovo-čeľustnej oblasti. 

Ako operujete nezhubné a zhubné nádory v ústnej, čeľustnej a tvárovej oblasti? 

Ide o nádory najčastejšie v oblasti jazyka, ústnej dutiny, slinných žliaz, pier, čeľuste a sánky. Realizujeme tu rozsiahle resekcie nádorov, disekcie krčných lymfatických uzlín a ak je to nutné, rekonštruujeme vzniknuté defekty. Tieto výkony môžu mať za následok sťažený príjem potravy, zhoršenie artikulácie reči, vznik deformácií a asymetrií v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti pacienta. Následne pacienti podstupujú ešte onkologickú liečbu – externú rádioterapiu a chemoterapiu. 

Aké riziká predstavujú nezhubné nádory v ústach a v čeľusti? 

Môžu sa vyskytovať v mäkkých, ale aj kostných tkanivách ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti. Rastú asymptomaticky, to znamená, že pacienti si ich prítomnosť dlho nevšimnú. Diagnostikujú sa často neskoro, až keď vzniká asymetria tváre, poškodenie anatomických štruktúr. To môže spôsobovať sťažené prehĺtanie a dýchanie. Svojou veľkosťou môžu oslabovať kostné tkanivá, čo môže viesť k vzniku patologických zlomenín, najmä v oblasti sánky.   

S akými najčastejšími prípadmi sa u detí stretávate?  

Ako som spomínala, sú to vývinové anomálie. Detskí pacienti často podstupujú čeľustnoortopedickú liečbu, v rámci ktorej musíme vytrhnúť napríklad nadpočetné zuby, alebo aplikovať na nevyrastený zub v kosti aktívny ťah, ktorý umožňuje zaradiť zub do zuboradia pomocou ortodontického strojčeka. Veľkú skupinu tvoria deti so zanedbaným zubným zdravím, u ktorých vznikajú zápaly šíriace sa z oblasti koreňov kazom deštruovaných zubov do mäkkých tkanív okolo čeľuste a sánky. Tieto stavy môžu dieťa bez včasnej diagnostiky a urgentnej adekvátnej chirurgickej liečby bezprostredne ohrozovať na živote. Tu je nutné spomenúť dôležitosť prevencie vzniku zubného kazu od detského veku. Často sa u detí vyskytujú aj úrazy zubných tkanív v mliečnom aj trvalom chrupe. Nádorové ochorenia sú u detí zriedkavejšie.

Aká bola najťažšia operácia, ktorú ste doteraz riešili? 

Medzi najnáročnejšie operácie považujem tie, ktoré vyžadujú interdisciplinárny prístup. Sú to rozsiahle poranenia neurokránia (mozgovej časti lebky) a splanchnokránia (tvárovej časti lebky), pacienti s nádormi v oblasti bázy lebky. Pri týchto výkonoch spolupracujeme s Neurochirurgickou klinikou, Klinikou otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku a Klinikou anesteziológie a intenzívnej medicíny UNM a JLF UK. 

V posledných rokoch pribudli úrazy spôsobené pádom z elektrických kolobežiek. Pamätáte si na takýto úraz? 

Mali sme pacienta, muža v zrelom veku, ktorý spadol z elektrickej kolobežky na dovolenke  v Bulharsku. Vyšetrili ho, ale žiadne tam dostupné pracovisko ho nechcelo ošetriť. Volal preto k nám na kliniku, či by sme mu vedeli pomôcť. My sme, samozrejme, súhlasili. Pacient si zabezpečil transport domov, čo samotné bolo veľmi riskantné s ohľadom na rozsah poranení. Po príchode do Martina sme ho hospitalizovali a operovali.   

Ako vyzeral  úraz a akým spôsobom ste ho riešili?  

Pacient mal poranenia mäkkých tkanív tváre, zlomeniny čelovej kosti, nosových kostí, očníc a čeľuste. Mal zlomenú podnebnú kosť a poškodenú sliznicu podnebia, a tak bola jeho ústna dutina spojená s nosovou dutinou. To mu sťažovalo príjem potravy, ktorá sa mu dostávala do nosa a zhoršovalo mu to rozprávanie. V celkovej anestézii sme napravili kostné úlomky a zafixovali ich viacerými titánovými platničkami a skrutkami. Defekt na podnebí sme prekryli sliznicou, ktorú sme uvoľnili a rotovali zo zdravej časti podnebia, čím sme oddelili ústnu dutinu od nosovej.  

Ktoré úrazy, okrem tých na elektrických kolobežkách, v posledných rokoch ešte pribudli? 

Mali sme aj pár pacientov, ktorí absolvovali zjazd z hôr na terénnych kolobežkách. V našej lokalite nie sú výnimočné ani poranenia spôsobené zverou žijúcou vo voľnej prírode, napríklad medveďom. Raritné bolo poranenie poľovníka jeleňom, ktorý mu parohom rozdrvil čeľusť a potrhal mäkké tkanivá tváre.  

V spolupráci s Martinským centrom pre biomedicínu skúmate pôsobenie kmeňových buniek zubnej drene na hojenie kostí. Čo ste doposiaľ zistili?

V rámci Jesseniovej lekárskej fakulty UK máme excelentné pracovisko BioMed. Martinské centrum pre biomedicínu je interdisciplinárne pracovisko, v ktorom vedecké tímy uskutočňujú teoretický a klinický výskum zameraný na najaktuálnejšie, zdravie ohrozujúce výzvy využívajúc možnosti súčasnej biomedicíny a biotechnológií. Vo svete intenzívne prebieha výskum regeneračných vlastností kmeňových buniek pri hojení kostí. V martinskom centre pre biomedicínu sa tím výskumníkov zameral na biologické vlastnosti kmeňových buniek zubnej drene a analyzuje okrem iného ich osteogénny potenciál a možnosti jeho využitia, tak v základnom výskume, ako aj  pre klinické použitie v budúcnosti. V tomto výskume ide o spoluprácu pri získavaní a diferenciácii kmeňových buniek zubnej drene z extrahovaných zubov a ich potenciálne využitie v rámci regeneratívnej terapie v zubnom lekárstve. Využitie regeneratívneho potenciálu kmeňových buniek v klinickej praxi je behom na dlhú trať, ale sme veľmi radi, že v Martine môžeme spolupracovať s tímom špičkových vedcov.  

Ako vyzerá takýto výskum?

Kmeňové bunky zubnej drene sa získavajú najčastejšie z nevyrastených zubov, ktoré sú pacientom extrahované najčastejšie v rámci čeľustnoortopedickej liečby. Je dôležité, aby tieto zuby neboli postihnuté žiadnym ochorením a je ideálne, ak ešte nemajú ukončený vývin koreňa. Práve takéto štádium je ideálne pre získanie kmeňových buniek. Po odobratí zub trepanujeme, otvoríme dreňovú dutinu, namočíme do fyziologického roztoku a transportujeme do biomedicínskeho centra. Tam vedci sledujú morfológiu kmeňových buniek získaných zo zubnej drene. Skúmajú ich potenciál diferencovať sa na rôzne tkanivá.

V ankete TOP lekári Slovenska získali ocenenie v odbore maxilofaciálna chirurgia. Čo toto ocenenie pre vás znamená?

 Som veľmi poctená samotnou nomináciou. Vnímam to ako  ocenenie mojej tvrdej práce, získaných vedomostí, zručností a celoživotnej oddanosti odboru, ktorý milujem. Môj úspech vnímam, samozrejme, najmä ako ocenenie práce celého kolektívu Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, úspešnej medziodborovej spolupráce s ostatnými pracoviskami UNM a JLF UK v liečebno-preventívnej, ako aj  pregraduálnej a postgraduálnej pedagogickej činnosti. Vedomosti a zručnosti sa snažím odovzdávať mladším kolegom a prispieť tak k výchove novej generácie maxilofaciálnych chirurgov. 

Prezradíte nám vaše plány do budúcna? 

Spolu s ďalšími kolegami pracujeme na rozšírení škály operačných výkonov v rámci rekonštrukčných postupov mikrovaskulárnymi voľnými lalokmi v onkochirurgii. Pokračovať budeme v trende rekonštrukcie tvárového skeletu individuálne 3D tlačou zhotovenými titánovými implantátmi. Plánujeme rozšíriť medziodborovú spoluprácu v rámci onkochirurgie a traumatológie. V rámci liečby čeľustnoortopedických anomálií chceme rozšíriť škály ortognátnych chirurgických postupov (operáciu čeľustno-ortopedických anomálií). V rámci postgraduálneho vzdelávania a špecializačnej prípravy v odbore maxilofaciálna chirurgia chceme vyškoliť mladých lekárov v endoskopických prístupoch pri ochoreniach spánkovo-sánkového kĺbu a slinných žliaz.   

Radka Rosenbergová

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/top-lekarka-slovenska-maria-janickova-liecime-vela-pacientov-surazmi-tvare/