Latest articles

TOP lekárka Slovenska Mária Janíčková: Liečime veľa pacientov s úrazmi tváre

17.04.2024

Mária Janíčková, prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnie Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine získala ocenenie v minuloročnej ankete TOP lekári Slovenska. Operuje zložité zákroky, ktoré…  

Ôsmy ročník Dňa kariéry s Milanom Kolcunom

16.04.2024

Zamestnávateľov a študentov sme privítali na ôsmom ročníku Dňa kariéry na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v stredu 10. apríla 2024 od 9.30 hod. v budove Sokrates v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ. Ústrednou témou aktuálneho ročníka bola kariéra na…  

90. výročie založenia Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského

16.04.2024

10. februára 1934 senát Československej republiky schválil zákon o zriadení teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave. Stala sa prvou protestantskou teologickou fakultou na území Slovenska. V roku 1939 bola premenovaná na Slovenskú evanjelickú…  

Simulácie rokovaní Rady Európskej únie

11.04.2024

Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia.  

Konal sa prvý tréning o efektívnej prevencii sexuálneho obťažovania na UPJŠ

11.04.2024

8. apríla 2024 sa v priestoroch budovy pre voľnočasové aktivity študentov – Minerve, uskutočnil pre zamestnankyne a zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika tréning zameraný na prevenciu sexuálneho obťažovania v univerzitnom prostredí.  

Parkinsonova choroba sa môže rozvíjať desaťročia, myslí si odborník

11.04.2024

Dnes, 11. apríla si pripomíname Svetový deň Parkinsonovej choroby. Na Slovensku žije s týmto neurodegeneratívnym ochorením, ktoré je spôsobené odumieraním dopaminergných neurónov v mozgu, približne 20-tisíc ľudí.  

Dekan Juraj Payer: Mladí doktori chcú pracovať v kvalitných podmienkach

03.04.2024

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a prednosta V. internej kliniky LF UK a UNB Nemocnice Ružinov, profesor Juraj Payer sa tento rok stal laureátom Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda. Porota ocenila jeho výnimočný prínos v…  

Potravinový inkubátor pomáha lepšie pripraviť študentov do potravinárskej praxe

02.04.2024

Študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) sa v rámci predmetu správna výrobná prax učia v Potravinovom inkubátore, ako správne nastaviť výrobu potravín v súlade s normou bezpečnosti a hygieny potravín.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka študentom široké možnosti štúdia v zahraničí

02.04.2024

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre patrí k špičke medzi slovenskými univerzitami v oblasti medzinárodných vzťahov a je tou správnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú v rámci svojho štúdia zozbierať skúsenosti aj v zahraničí.  

Nitrianski výskumníci v spolupráci s Slovenskou poľnohospodárskou univerzitov v Nitre zachraňujú pôvodné slovenské strakaté plemeno - cementárky

29.03.2024

Tím Výskumného ústavu živočíšnej výroby (VÚŽV) v Nitre v spolupráci s odborníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením profesora Radovana Kasardu z Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov realizuje…