Latest articles

Čo znamená byť súčasťou európskej superuniverzity

12.10.2020

Už samotný názov aliancie dokonale vystihuje podstatu deviatich európskych univerzít, ktoré sa rozhodli spoluprácou zmeniť fungovanie vzdelávacieho systému. ENLIGHT totiž nie je len akronym (European University Network to Promote Equitable Quality…  

Významný úspech európskeho rozmeru s podielom študentov Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

08.10.2020

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia…  

Vedec skúmal gény zodpovedné za nové štruktúry v evolúcii stavovcov. Vyšiel mu článok v Nature

08.10.2020

Evolúcia druhov prináša mnoho noviniek v oblasti ich morfológie. Na príklade embryonálneho vývinu buniek stavovcov vedci detailne opísali, ako sa na konkrétnych morfologických novinkách podpísala evolúcia nových génov. Nedávno o tom vyšla štúdia v…  

94. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

07.10.2020

Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli pod vedením prezidenta SRK Rudolfa Kropila na 94. zasadaní 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  

Návrh rektorov štyroch univerzít a predsedu SAV k vzájomnému prepojeniu

07.10.2020

Návrh rektorov Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predsedu SAV k inštitucionálnemu prepojeniu najlepších slovenských…  

Roger Penrose získal Nobelovu cenu

06.10.2020

Nobelovu cenu za fyziku udelili dnes britskému vedcovi Rogerovi Penroseovi za výskum čiernych dier. Cenu si rozdelí spolu s nemeckým astrofyzikom Reinhardom Genzelom a americkou astronómkou Andreou Ghezovou. Minulý rok navštívil Univerzitu…  

Tohtoročný Agrofilm v online priestore

05.10.2020

V Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach v pondelok 5. októbra 2020 slávnostne otvorili Medzinárodný filmový festival Agrofilm. Stalosa takv komornej atmosfére obmedzeného počtu divákov. Napriek obmedzeniam, ale v súlade s…  

Do finále ESET Science Award sa prebojovalo päť vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave

02.10.2020

Už druhý rok ocení ESET Science Award výnimočných vedcov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov na Slovensku. Vo finále tento rok nájdeme odborníkov z Lekárskej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ale aj Vedeckého parku…  

Študenti doučia žiakov s ťažkosťami

30.09.2020

Dve fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zapoja do memoranda, ktoré pomôže zmierniť negatívne dopady pandémie na budúcu vzdelávaciu dráhu žiakov.  

Poklona pamiatke Andreja Sládkoviča

30.09.2020

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský sa poklonil pamiatke Andreja Sládkoviča položením kytice k jeho soche na nádvorí evanjelického a. v. kostola v Radvani a pri príležitosti 200. výročia narodenia evanjelického kňaza…