Latest articles

Ekológ z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove ako jediný reprezentoval Slovensko na významnom podujatí na Kaukaze

19.08.2019

Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove znova úspešne prispela k poznaniu biodiverzity Kaukazu, spropagovala riešené projekty, katedru, fakultu aj univerzitu na medzinárodnom podujatí v centrálnom…  

Letný tábor pre Slovákov zo západnej Európy a zámoria

19.08.2019

Tak ako po minulé roky aj tento rok Metodické centrum Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovalo vzdelávaciu aktivitu Učíme sa o Slovensku po slovensky. Aktivity sa zúčastnili deti z Anglicka, Írska,…  

Cena Ekonomickej univerzite v Bratislave za publikačnú činnosť

18.08.2019

Nezávislá komisia zložená zo zahraničných odborníkov vybrala víťazné publikácie za rok 2018 na ocenenie Cenou EU v Bratislave za publikačnú činnosť. V kategórii vysokoškolská učebnica cenu získavajú Michal Páleš a Vladimír Mucha za Teória…  

Svet kovačického insitného umenia

18.08.2019

V galérii banskobystrickej Historickej radnice bola v dňoch 29. júla – 11. augusta 2019 nainštalovaná vzácna výstava obrazov insitných umelcov zo Srbska. Výstavu slávnostne otvorila prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie…  

Trnavská univerzita splnila kritériá výskumnej univerzity

02.08.2019

Pre udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ je rozhodujúci číselne vyjadrený profil kvality výskumnej činnosti vysokej školy (viac ako 3,46) a počet oblastí výskumu, v ktorých sa uskutočnilo hodnotenie tvorivej činnosti…  

Letná škola v Číne: Študenti Slovenskej pošľnohospodárskej univerzity v Nitre študovali čínštinu a spoznávali tradičnú kultúru

01.08.2019

Desiati študenti SPU v Nitre, ktorí v rámci Konfuciovej triedy absolvovali predmet čínsky jazyk, sa v sprievode pedagóga od 1. do 15. júla zúčastnili na ďalšom ročníku už tradičnej letnej školy v Číne. Organizátorom bola Konfuciova trieda SPU v…  

Jubilejná rakúsko-slovenská letná škola

01.08.2019

7. – 20. júla 2019 sa v Nitre zišlo 26 zanietených rakúskych a slovenských vysokoškolákov a akademických pracovníkov, aby si v rámci rakúsko-slovenskej letnej školy zdokonalili nielen svoje znalosti nemčiny a slovenčiny, ale dozvedeli sa aj niečo…  

Dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa stal medzinárodným expertom na evaluáciu Karlovej univerzity

01.08.2019

Doc. ThDr. Miloš Lichner SJ, D.Th., dekan Teologickej fakulty získal významné ocenenie medzi slovenskými teológmi. Stal sa jedným z expertov na hodnotenie Karlovej univerzity v Prahe.  

Vysoká škola manažmentu (VŠM/CityU programs) už štrnástykrát organizuje „Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente“ - IWKM

01.08.2019

Medzinárodný workshop o znalostnom manažmente  

Tatra banka opäť podporila skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania. Uspeli aj dva projekty Fakulty záhradnictva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

30.07.2019

Nadácia Tatra banky vyhodnotila grantový program Kvalita vzdelávania, ktorý existuje už od roku 2006.