Univerzita

Žilinská univerzita v Žiline

Logo univerzity

Profil univerzity

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5151

041/513 5051

 

Elektrotechnická fakulta

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 1111, 2063, 2064

041/513 1515

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 6605, 513 6606

041/513 6620

 

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 6107, 6108, 6112

041/513 6114

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 3051, 3053, 3054, 3055, 3062, 3056

041/513 1527

 

Fakulta riadenia a informatiky

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 4061, 4062

041/513 4055

 

Stavebná fakulta

Univerzitná 8215/1, 010 26, Žilina

041/513 5512

041/513 5510

 

Strojnícka fakulta

Univerzitná 1, 010 26, Žilina

041/513 2507, 2508

 

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

Tatranská Javorina 7, 059 56, Tatranská Javorina

052/449 9108 Tatranská Javorina

Kalendár termínov

Študijné programy

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk