Aktuality ŽU

Najnovšie články

FEIT vyhlasuje súťaž Technická myšlienka roka 2021

26.10.2020

Technická myšlienka roka 2021  

Regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan v priestoroch Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline

16.09.2020

Zastúpenie Európskej komisie a 10 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásilo už 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.  

Žilinská univerzita v Žiline patrí medzi top 3 najlepšie univerzity na Slovensku

07.06.2020

UNIZA sa umiestnila na 3. mieste v SCIMAGO Institutions Rankings (SIR). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií tak UNIZA obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými…  

2. kolo prijímacieho konania na Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity v Žiline

03.06.2020

2. kolo prijímacieho konania  

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

02.06.2020

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium  

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium

01.06.2020

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA - 2. kolo prijímacieho konania na inžinierske štúdium  

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - Oznamy pre uchádzačov

05.05.2020

Oznamy pre uchádzačov  

Predĺženy termín podávania prihlášok na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺženy termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Predĺžený termín podávania prihlášok na Stavebnú fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok