Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta elktrotechniky a informačných technológií dynamicky reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle. Vo svetle týchto zmien FEIT poskytuje vzdelávanie nielen v tradičných odboroch, ale tiež v moderných interdisciplinárnych odboroch.

Prečo ísť študovať na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií:

 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT) je tradičná fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline so špičkovým vybavením učební a laboratórií.

 • FEIT vznikla premenovaním Elektrotechnickej fakulty v novembri 2018.

 • Pre štúdium na FEIT vo FEITCity nie je potrebné byť expertom v elektrotechnike a IT a ani mať skúsenosti s programovaním. Stačí byť šikovný a snažiť sa, všetko potrebné vás naučíme! Máme záujem o najlepších študentov a slečny medzi nich určite patria (v roku 2020 ich u nás študovalo 13%).

 • Vo FEITcity sa nemusíte obávať matematiky a fyziky. Na úvod štúdia organizujeme pre prvákov zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky.

 • Fakulta poskytuje študentom odborové štipendiá, a tým s najlepšími študijnými výsledkami aj prospechové štipendiá, spolu  až do výšky 1200EUR.

 • Vďaka dobrému menu našej fakulty a UNIZA vo svete a rozsiahlej spolupráci so zahraničnými univerzitami majú naši študenti výbornú príležitosť stráviť časť štúdia na zahraničnej univerzite, spoznať iný štýl výučby, získať neoceniteľné skúsenosti a priateľov na celý život. Máme uzatvorených viac ako 60 zmlúv s fakultami po celom svete.

 • FEIT ponúka študentom získanie certifikátu CLAD – Certified LabVIEW Associate Developer, od spoločnosti National Instruments prostredníctvom LabVIEW Academy, ktorá pôsobí na našej fakulte. Tento certifikát predstavuje vynikajúcu vstupnú devízu pre uchádzačov o zamestnanie vo firmách zaoberajúcich sa automatizáciou, meraním, testovaním, priemyselnou výrobou alebo počítačovým videním v prostredí LabVIEW.

 • Na fakulte tiež funguje Cisco Akadémia, kde môžu študenti využiť možnosť bezplatnej prípravy na získanie priemyselných certifikátov Cisco Certified Network Associate.

 • Podľa portálu profesia.sk až 96% absolventov fakulty sa nemá problém okamžite uplatniť na trhu práce po skončení štúdia. Finančné ohodnotenie je samozrejme nad priemerom vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

 • Všetci prváci, ktorí nastúpia na FEIT do FEITcity, majú garantované ubytovanie na moderných internátoch priamo v areály univerzity.

 • Život vo FEITcity nie je len o štúdiu. U nás máte o zábavu postarané. Študenti z FEITgroup organizujú pre študentov tradičný ples, kapustnicu s punčom a Jarné športové hry elektrikárov. FEIT je organizátorom e-športového festivalu UNIZA Masters.

 • Budete sa môcť stravovať v najlepšej menze na Slovensku, so širokou ponukou kvalitných jedál.

 • FEIT otvára každému študentovi prístup k štúdiu špičkových technológií z oblastí elektrotechniky a IT, fantastický spoločenský život, čo môže viesť k prestížnemu, dobre ohodnotenému uplatneniu doma aj v zahraničí.

Prijímacie konanie

Automatizácia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Elektrotechnika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Biomedicínske inžinierstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Komunikačné a informačné technológie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Elektrooptika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Multimediálne technológie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 18.06.2024 – 19.06.2024

Biomedicínske inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 20.06.2024 – 21.06.2024

Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 20.06.2024 – 21.06.2024

Fotonika Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 20.06.2024 – 21.06.2024

Riadenie procesov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 20.06.2024 – 21.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Ubytovanie v moderných zrekonštruovaných internátoch priamo v areáli Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom Dieli – nie je potrebné cestovanie na vyučovanie. Viac informácii na www.iklub.sk. Poplatok za ubytovanie: 41 € – 61 €/mesačne.

Stravovanie

 

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline priamo v univerzitnom kampuse. Cena za jedlo: od 1,35 € / jedlo. Viac informácií na webe https://menza.uniza.sk/navody/narokovost-na-stravu/.

Ostatné služby

Týždeň pred nástupom na FEIT, organizujeme pre prvákov bakalárskeho štúdia zdokonaľovacie kurzy zo stredoškolskej matematiky a fyziky. Po absolvovaní kurzov zvyčajne nemajú študenti problém s matematikou a fyzikou na FEIT.

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné, prospechové, mimoriadne a odborové štipendium podľa stanovených kritérií až do výšky 1 200 €. Študenti môžu požiadať kedykoľvek počas štúdia o sociálne štipendium.

Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore s priemerným nástupným platom 1526 €.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová (emilia.pekarova@fel.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 16.11.2021 08:16

Upozorniť na neaktuálne údaje