Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Letecká doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Elektronický obchod a manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Finančný manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Letecká doprava Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 17.06.2022

Cestná doprava Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 17.06.2022

Elektronický obchod a manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 17.06.2022

Cestná doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Distribučné technológie a služby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 15.06.2022

Finančný manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 16.06.2022 – 17.06.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Hliny V. (http://hliny.internaty.sk)

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Vlčince Veľký diel

Poplatok za ubytovanie: 41,- - 51,- EUR/mesačne

Stravovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline stravovanie v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za stravu: od 1,90 EUR/jedlo

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 15.07.2020 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje