Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Cestná doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Elektronický obchod a manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Finančný manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Zasielateľstvo a logistika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Dopravné služby v osobnej doprave Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Distribučné technológie a služby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Letecká doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Vodná doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Železničná doprava Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 12.06.2023 – 13.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Hliny V. (http://hliny.internaty.sk)

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Vlčince Veľký diel

Poplatok za ubytovanie: 41,- - 51,- EUR/mesačne

Stravovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline stravovanie v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za stravu: od 1,90 EUR/jedlo

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 15.07.2020 10:07

Upozorniť na neaktuálne údaje