Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Logo univerzity

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Poštové inžinierstvoIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Ekonomika a manažment podnikuIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Letecká dopravaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Technológia údržby lietadielIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Cestná dopravaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Železničná dopravaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Železničná dopravaIng., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Vodná dopravaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Elektronický obchod a manažmentIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Zasielateľstvo a logistikaIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.06.2019 – 14.06.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity.

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Hliny V. (http://hliny.internaty.sk)

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity Vlčince Veľký diel

Poplatok za ubytovanie: 41,- - 51,- EUR/mesačne

Stravovanie

Univerzita poskytuje študentom v Žiline stravovanie v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity v Žiline.

Poplatok za stravu: od 1,90 EUR/jedlo

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (milos.poliak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 24.10.2018 12:56

Upozorniť na neaktuálne údaje