Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Prijímacie konanie

Záchranné služby Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Bezpečnostný manažment PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Krízový manažment PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Záchranné služby PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Krízový manažment PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Záchranné služby PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Bezpečnostný manažment PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 29.05.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Krízový manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Záchranné služby Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,10 € - 2,40 €/jedlo

Ostatné služby

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.09.2019 14:20

Upozorniť na neaktuálne údaje