Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Prijímacie konanie

Krízový manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Záchranné služby Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Záchranné služby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Bezpečnostný manažment Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Bezpečnostný manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Krízový manažment Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Bezpečnosť priemyslu Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 09.06.2021 – 09.06.2021

Krízový manažment Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2021
Termín skúšky: 25.06.2021 – 25.06.2021

Krízový manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2021
Termín skúšky: 25.06.2021 – 25.06.2021

Bezpečnostný manažment Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2021
Termín skúšky: 25.06.2021 – 25.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,10 € - 2,40 €/jedlo

Ostatné služby

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 11.09.2020 11:44

Upozorniť na neaktuálne údaje