Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Logo univerzity

Profil fakulty

Prijímacie konanie

Krízový manažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Záchranné službyBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Bezpečnostný manažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Záchranné službyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúryBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúryBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Krízový manažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Bezpečnostný manažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky: 10.06.2020 – 10.06.2020

Krízový manažmentIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Záchranné službyIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 26.06.2020 – 26.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,10 € - 2,40 €/jedlo

Ostatné služby

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.09.2019 14:20

Upozorniť na neaktuálne údaje