Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Logo univerzity

Profil fakulty

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 51,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 0,80 € - 2,30 €/jedlo

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.09.2018 15:35

Upozorniť na neaktuálne údaje