Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Prijímacie konanie

Záchranné služby Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 07.06.2023 – 07.06.2023

Bezpečnostný manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 07.06.2023 – 07.06.2023

Krízový manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2023
Termín skúšky: 07.06.2023 – 07.06.2023

Krízový manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 23.06.2023 – 23.06.2023

Záchranné služby Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 23.06.2023 – 23.06.2023

Bezpečnostný manažment Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 23.06.2023 – 23.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za ubytovanie

41,00 € - 61,00 € /mesačne.

Stravovanie

Stravovanie

Stravovacie zariadenie ŽU v Žiline

Poplatok za stravu

od 1,60 € - 4,20 €/jedlo

Ostatné služby

Koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami:

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Tel. 041/513 67 31 

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Anna Košútová (Anna.Kosutova@fbi.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 02.03.2023 16:23

Upozorniť na neaktuálne údaje