Žilinská univerzita v Žiline

Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina

 

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil pracoviska

Výskumný ústav vysokohorskej biológie je vedecká ustanovizeň Žilinskej univerzity. Jeho hlavným poslaním je výskum na všetkých úrovniach biologickej organizácie, od molekúl až po alpínske ekosystémy. Bol založený v roku 2000 ako centrum pre rozvoj alpínskeho biologického výskumu v Západných Karpatoch. Ďalšou dôležitou úlohou ústavu je napomáhať porozumeniu a ochrane vysokohorských ekosystémov.

Najtrvalejším produktom činnosti ústavu je významný medzinárodný vedecký časopis Oecologia Montana, ktorý prináša nové poznanie o vysokohorskej a horskej biote. V súčasnosti poskytujú možnosti ústavu ubytovanie pre 20 výskumných pracovníkov a 20 študentov, konferenčnú sálu, laboratórium pre molekulovú ekológiu, zoologické a botanické laboratóriá.

Výskumný ústav vysokohorskej biológie (VÚVB)

059 56 Tatranská Javorina 7
tel.: 052/449 9108
e-mail: ihmb@uniza.sk
web: www.vuvb.uniza.sk

Ostatné služby

Ubytovanie

v priebehu štúdia v Žiline - ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity (s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska od sídla univerzity) poplatok za ubytovanie 41 € - 51 €/mesačne v priebehu štúdia v Tatranskej Javorine - limitovaná možnosť ubytovania v priestoroch VÚVB podľa platného cenníka

Všetci študenti majú nárok na ubytovanie v súlade s vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline. V priebehu štúdia v Tatranskej Javorine je možnosť ubytovania v priestoroch VÚVB alebo v súkromných ubytovacích zariadeniach v okolitých dedinách. VÚVB môže pomôcť nájsť vhodné ubytovanie pre študentov.

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Počas štúdia v Tatranskej Javorine majú študenti možnosť vlastnej prípravy jedla na VÚVB alebo individuálne. 

Prijímacie konanie

Alpínska a vysokohorská ekológiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: – 06.06.2024

Stráž prírodyBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: – 06.06.2024

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Jana Závodská (jana.zavodska@uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 02.04.2020 15:09

Upozorniť na neaktuálne údaje