Aktuality UPJŠ

Najnovšie články

Deň otvorených dverí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

13.02.2024

DOD FVS UPJŠ  

Deň otvorených dverí Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

12.02.2024

DOD PF UPJŠ  

Deň otvorených dverí Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

06.02.2024

DOD LF UPJS  

Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

31.01.2024

DOD PrF UPJS  

Deň otvorených dverí Filozofická fakulta UPJŠ

18.01.2024

DOD na FF UPJŠ  

Týždeň vedy a techniky 2023 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

07.11.2023

Jubilejný dvadsiaty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 6. – 12. novembra 2023. Podujatie každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), v spolupráci s Centrom…  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na európskom veľtrhu EAIE v Rotterdame

03.10.2023

Konferencia a výstava EAIE – European Association for International Education 2023 je jednou z najväčších konferencií EAIE, na ktorej sa v Rotterdame od 26. do 29. septembra 2023 zišlo viac ako 6000 medzinárodných odborníkov z oblasti vyššieho…  

Univerzitné poradenské centrum oslávilo 10. výročie

30.06.2023

Od založenia Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) uplynulo 10 rokov. Pri príležitosti tohto výročia sa 28. júna 2023 uskutočnila konferencia vysokoškolských poradcov v priestoroch Rektorátu…  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zúčastnila NAFSA 2023 vo Washingtone

12.06.2023

UPJŠ reprezentovaná prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou Reginou Hučkovou sa zúčastnila 75. ročníka medzinárodnej konferencie a veľtrhu vzdelávania NAFSA 2023 vo Washingtone.  

IVAP workshop EIT HEI Initiative mal aj zástupcu z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

02.06.2023

V dňoch 31. mája – 1. júna 2023 privítala Praha zástupcov projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci výziev EIT HEI Initiative. Tohtoročný IVAP Workshop bol zameraný predovšetkým na podporu konzorcií, ktoré uspeli v tretej výzve EIT HEI…