Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Poskytujeme najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov.

V bakalárskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijných programoch "verejná správa" a "európska verejná správa". V magisterskom stupni štúdia sú to študijné programy "verejná správa", "európska verejná správa" a medzinárodný spoločný magisterský študijný program "verejná politika a verejná správa v strednej Európe". V doktorandskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijnom programe "verejná správa".

Prijímacie konanie

Informačné systémy vo verejnej správe Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 10.06.2023 – 14.06.2023

Európska verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 10.06.2023 – 14.06.2023

Európska verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 10.06.2023 – 14.06.2023

Verejná správa Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 10.06.2023 – 14.06.2023

Verejná správa Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2023
Termín skúšky: 10.06.2023 – 14.06.2023

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Edita Bodišová (edita.bodisova@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 14.12.2020 08:23

Upozorniť na neaktuálne údaje