Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podrobné informácie o Lekárskej fakulte sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Prijímacie konanie

Fyzioterapia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Zubné lekárstvo MDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.08.2020

Verejné zdravotníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.08.2020

Fyzioterapia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Zubné lekárstvo MDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Verejné zdravotníctvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné informácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Stravovanie

Podrobné informácie o študentskej jedálni UPJŠ sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lena Kašická (lena.kasicka@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 07.09.2018 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje