Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Podrobné informácie o Lekárskej fakulte sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Prijímacie konanie

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 17.09.2024 – 30.09.2024

Zubné lekárstvo MDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky: 17.09.2024 – 30.09.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné informácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Stravovanie

Podrobné informácie o študentskej jedálni UPJŠ sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martina Hámorská (martina.hamorska@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 10:14

Upozorniť na neaktuálne údaje