Logo univerzity

Študijné programy

fyzioterapia (denné )
ošetrovateľstvo (denné )
verejné zdravotníctvo (denné )
Nenašli sa žiadne programy

Profil fakulty

Podrobné informácie o Lekárskej fakulte sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Prijímacie konanie

Zubné lekárstvoMDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2019
Termín skúšky: 19.06.2019 – 19.08.2019

Všeobecné lekárstvoMUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2019
Termín skúšky: 19.06.2019 – 19.08.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Podrobné informácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Stravovanie

Podrobné informácie o študentskej jedálni UPJŠ sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lena Kašická (lena.kasicka@upjs.sk)
Posledná aktualizácia: 07.09.2018 13:12

Upozorniť na neaktuálne údaje