Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 20

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Architektonická tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2023 - 23.05.2023 26.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a prax súčasného umenia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2023 - 23.05.2023 26.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.04.2023 - 07.06.2023 29.06.2023 - 30.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.04.2023 - 07.06.2023 29.06.2023 - 30.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Digitálne umenia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dizajn
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2023 - 23.05.2023 26.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Fotografia a nové médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Grafika a iné médiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Intermédiá
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Maliarstvo
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Reštaurátorská tvorba
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2023 - 23.05.2023 26.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Textilná tvorba
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Úžitkové umenie
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálna komunikácia
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 21.09.2023 - 20.11.2023 11.12.2023 - 02.02.2024
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Vizuálne umenia
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 23.03.2023 - 23.05.2023 26.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 07.04.2023 - 07.06.2023 29.06.2023 - 30.06.2023
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Výtvarné umenie
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 07.04.2023 - 07.06.2023 29.06.2023 - 30.06.2023