Accredited study programs

 

Count: 6 446

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná mechatronika a elektromobilita 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky
kybernetika

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca slovenský jazyk
aplikovaná sociálna práca 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
sociálna práca

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
aplikovaná telematika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
2
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2.
inžinier, Ing.
externá
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá slovenský jazyk
aplikované mediálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
externá
3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikované mediálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
externá
2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
mediálne a komunikačné štúdiá

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
aplikované sieťové inžinierstvo 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika

Accreditation is suspended from 31.08.2013.

aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný) 2.
inžinier, Ing.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky
informatika anglický jazyk slovenský jazyk
Applied mechanics (aplikovaná mechanika) 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
arboristika a komunálne lesníctvo 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
lesníctvo slovenský jazyk
archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.

archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

archeológia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
historické vedy slovenský jazyk
archeológia 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
historické vedy anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 2.
magister umenia, Mgr. art.
denná
2
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
4
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
denná
3
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie anglický jazyk slovenský jazyk
architektonická tvorba 3.
doktor umenia (artis doctor), ArtD.
externá
5
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave umenie

Accreditation is suspended from 01.09.2016.

architektonické konštrukcie a projektovanie 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
stavebníctvo slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus anglický jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk
architektúra 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
architektúra a urbanizmus slovenský jazyk

Accreditation limited to 31.08.2020.


Page 8 of 129

Export