Register študijných programov

Akreditované štúdijné programy

 

Count: 4 959

Study program Level of study
Awarded academic degree
Form of study
Standard length of study
University
Faculty
Place of study
Field of study Language of provision Note
astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
fyzika slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
astronómia a astrofyzika 2.
magister, Mgr.
denná
2
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
fyzika anglický jazyk slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 2.
magister, Mgr.
denná
2
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
audiovizuálne štúdiá 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta
vedy o umení a kultúre slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
5
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia a riadenie 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika anglický jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia a riadenie strojov a procesov 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Strojnícka fakulta
kybernetika slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk slovenský jazyk
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) 1.
bakalár, Bc.
denná
4
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
kybernetika
strojárstvo
anglický jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
denná
3
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automatizované výrobné systémy 3.
doktor (philosophiae doctor), PhD.
externá
4
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta
strojárstvo anglický jazyk slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
externá
4
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová doprava 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová elektronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika anglický jazyk
automobilová elektronika 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová elektronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
elektrotechnika slovenský jazyk
automobilová mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika anglický jazyk
automobilová mechatronika 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
kybernetika slovenský jazyk
automobilová výroba 2.
inžinier, Ing.
denná
2
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk
automobilová výroba 1.
bakalár, Bc.
denná
3
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
strojárstvo slovenský jazyk

Page 8 of 100

Export