Univerzita

Katolícka univerzita v Ružomberku

Logo univerzity

Profil univerzity

Poslanie

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje podľa Zákona NR SR 131/2002 Z.z. o vysokých školách najmä v oblasti humanitných, historických, pedagogických a sociálnych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky.

Poslanie KU vyplýva z dokumentu Jána Pavla II. o katolíckych univerzitách Ex corde ecclesiae (Zo srdca Cirkvi), kde hneď v úvode čítame: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. (...) Cirkev skúma pomocou svojich katolíckych univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. (...) Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“

Súčasnosť

Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademicko roku 2008/2009 študovalo 10 500 študentov, 6 000 v dennej a 4 500 v externej forme štúdia.

KU je riadnym členom FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes), dcérskej organizácia IFCU (International Federation of Catholic Universities), ktorá oficiálne združuje európske katolícke univerzity.

Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je Katolícka univerzita v Ružomberku siedma najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2008 KU ako ôsmu najlepšiu v kategórii humanitných vysokých škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných vysokých škôl na Slovensku.

Služby

Ubytovanie v rámci univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 433 27 95, kl. 205. Študenti sa môžu stravovať vo viacerých stravovacích zariadeniach, ktoré sú v areáli univerzity (usz.ku.sk).

Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (uk.ku.sk).

Pre študentov je zabezpečená duchovno-pastoračná služba v Univerzitnom pastoračnom centre, ktoré má Kaplnku sv. Alberta v areáli KU, Univerzitný kostol sv. Rodiny v blízkosti KU. O túto službu sa stará rektor univerzitného kostola s pomocou viacerých univerzitných kaplánov (upac.sk).

Zdravotné služby študentom poskytuje lekárka v blízkosti areálu KU.

Na fakultách univerzity sú ustanovení koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi.

Športovo-rekreačnú činnosť študentov zabezpečuje Kabinet telesnej výchovy na Pedagogickej fakulte.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok

+421 44 430 46 93

+421 44 430 46 94

 

Fakulta zdravotníctva

Nám. A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok

+421 44 4304317, mob.: +421 918 722 182

+421 44 4304316

 

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok

+421 918 722 034

 

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok

+421444326842

 

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89, 041 21, Košice

+421 55 6836 111

+421 55 6836 128

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

 • Kontakt:

  +421 44 430 46 93

  +421 44 430 46 94

  info@ku.sk http://www.ku.sk
 • Sídlo školy:
  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok
 • Dátum vzniku: 01.07.2000
 • Centrálna elektronická prihláška: https://prihlaskavs.sk/
 • Prehľad o uplatnení absolventov: https://uplatnenie.sk
 • Rektor: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
 • 3 236 študentov
  2 248 denných 988 externých
  69,5%
  30,5%
 • fb in li youtube

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk