Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 283

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , D, Anglický
denná do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , E, Anglický
externá do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Ekonomika a manažment verejnej správy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.04.2020 09.06.2020 - 09.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , E, Anglický
externá do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.04.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , D, Anglický
denná do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Anglický
externá do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta Financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 01.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Baníctvo a geotechnika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Dopravná logistika podniku
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a geografické informačné systémy
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geodézia a kataster nehnuteľností
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geológia a regionálny rozvoj
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geologické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geologické inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoprieskum
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Geoturizmus
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Komerčná logistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo procesov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Manažérstvo zemských zdrojov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Mineralurgia a environmentálne technológie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Priemyselná logistika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Surovinové inžinierstvo
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie baníctva a tunelárstva
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
profesijne orientovaný 1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Využívanie alternatívnych zdrojov energie
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Anglický
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Environmentálna chémia
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Hutníctvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Chemické procesy vo výrobe materiálov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Integrované systémy riadenia
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Inžinierstvo kvality produkcie
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiálové inžinierstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Materiály
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Náuka o materiáloch
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Plastické deformácie
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Progresívne materiály a technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Riadenie a modelovanie metalurgických procesov
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Spracovanie a recyklácia odpadov
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.04.2020 - 15.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tepelná technika a plynárenstvo
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Tvárnenie materiálov
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Zlievarenstvo pre automobilový priemysel
profesijne orientovaný 1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Architektúra a urbanizmus
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 03.02.2020 - 04.02.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 20.01.2020 - 24.01.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Dizajn
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 01.06.2020 18.06.2020 - 18.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.11.2020 27.01.2020 - 28.01.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení Voľné výtvarné umenie
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.04.2020 - 01.06.2020 18.06.2020 - 18.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Manažment výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Manažment výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Manažment výroby
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Monitoring a diagnostika technických zariadení
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Monitoring a diagnostika technických zariadení
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Navrhovanie technických systémov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Navrhovanie technických systémov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Obnoviteľné zdroje energie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Počítačová podpora výrobných technológií
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Priemyselný manažment
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Procesná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Progresívne technológie
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Progresívne technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Riadenie priemyselnej výroby
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Technológie automobilovej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove Výrobné technológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 08.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Aerospace Engineering (letecké a kozmické inžinierstvo)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Air Transport Management (manažérstvo leteckej dopravy)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Letecké a kozmické inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Manažérstvo leteckej dopravy
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Pracovník riadenia letovej prevádzky
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Profesionálny pilot
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Riadenie leteckej dopravy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná do 05.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmental Structures (stavby s environmentálnym určením)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Environmentálne inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie a dopravné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Nosné konštrukcie budov
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Pozemné stavby a architektúra
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Realizácia dopravných stavieb
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine (Structures for Sustainable Water Management in the Landscape)
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Stavby s environmentálnym určením
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technické zariadenia budov
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Anglický
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , D, Slovenský
denná do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
1. stupeň , E, Slovenský
externá do 15.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , D, Anglický
denná do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Technológia a manažment v stavebníctve
2. stupeň , E, Slovenský
externá do 19.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória technológie a riadenia v stavebníctve
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , D, Anglický
denná 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Teória tvorby budov a prostredia
3. stupeň , E, Anglický
externá 01.02.2020 - 12.06.2020 03.07.2020 - 03.07.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Aplikovaná mechanika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automation and Control of Machines and Processes (automatizácia a riadenie strojov a procesov)
2. stupeň , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Automobilová výroba
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Bezpečnosť technických systémov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Biomedicínske inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Časti a mechanizmy strojov
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravná technika a logistika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Dopravné stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Energetické stroje a zariadenia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial automation (Priemyselná automatizácia)
2. stupeň , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Industrial mechatronics (priemyselná mechatronika)
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo kvality produkcie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Inžinierstvo prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Meranie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Metrológia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Počítačová podpora strojárskej výroby
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná automatizácia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselná mechatronika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Priemyselné inžinierstvo
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Protetika a ortotika
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Riadenie a ekonomika podniku
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotics and robototechnology (robotika a robototechnológie)
2. stupeň , D, Anglický
denná
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Robotika a robototechnológie
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Spracovanie plastov
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojárske technológie a materiály
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
1. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Anglický
denná 01.10.2019 - 31.05.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Strojné inžinierstvo
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technika ochrany životného prostredia
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.10.2019 - 31.03.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , D, Slovenský
denná do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobná technika
3. stupeň , E, Slovenský
externá do 31.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Výrobné stroje a zariadenia
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta Zváranie, spájanie a povrchové úpravy
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2020 - 29.06.2020