The Technical University of Košice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta má vlastnú elektronickú prihlášku pre uchádzačov v 1. a 2. stupni štúdia:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Intenzívne kurzy

FEI TUKE organizuje pre študentov prvého ročníka intenzívne kurzy zo stredoškolskej matematiky, fyziky a elektrotechniky zamerané na doplnenie potrebných vedomostí absolventov rôznych typov a úrovní stredných škôl (http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/prijimacky/pripravne-kurzy). Uvedené kurzy sú nepovinné a slúžia na získanie vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie učiva na fakulte. Sú organizované v týždni pred začiatkom školského roka alebo počas 1. semestra daného akademického roka. Výška poplatku závisí od typu kurzu::

Kurz zo stredoškolskej matematiky pre prvákov na FEI TUKE - 80 Eur

Prípravný kurz z fyziky - 60 Eur

Intenzívny kurz elektrotechniky - 52 Eur

Školné a poplatky  Na FEI TU v Košiciach budú študenti povinný uhradiť ročné školné za:

štúdium druhého a ďalšieho študijného programu pri súbežnom štúdiu
(§ 92 ods. 5 zákona) - 500 € / ak. rok

dlhšie štúdium študijného programu, ako štandardná dĺžka štúdia
(§ 92 ods. 6 zákona) - 500 € / ak. rok

štúdium plateného študijného programu v externej forme
(§ 92 ods. 3 zákona) :

1. Stupeň - bakalársky študijný program:  - 600 Eur/ak.rok

2. Stupeň - inžiniersky študijný program:  - 700 Eur/ak.rok

štúdium plateného študijného programu v externej forme: 3. stupeň - všetky ponúkané doktorandské študijné programy v externej forme - 900 € / ak. rok

http://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti TU v Košiciach sa majú možnosť ubytovať v Študentských domovoch TU v Košiciach, ktoré sú tvorené komplexom 7 vysokoškolských internátov. Študenti FEI TU v Košiciach sú ubytovaní v Študentskom domove na Jedlíkovej ulici č. 9. Cena za ubytovanie je 63 Eur/lôžko/mesiac. Majú tam svoju internetovú kaviareň a na svojich izbách majú možnosť pripojenia vlastného počítača na internetovú sieť.

Boarding

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach študentského domova a v stravovacích zariadeniach v areáli TU. Študent si vyberá stravovacie zariadenie podľa miesta, v ktorom sa v daný deň a v danom čase nachádza. Stravovacie zariadenia TU poskytujú reštauračný systém stravovania, to znamená, že existuje možnosť výberu jedál zo širokej ponuky v hociktorom dennom a večernom čase.

http://www.tuke.sk/sdtu/stravovanie

Other services

FEI TU v Košiciach poskytuje pre aktivity študentov v rámci voľného času široký priestor a možnosti.. Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby. Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch ako sú napríklad: Internátne televízne štúdio, Internátne rozhlasové štúdio – Rádio 9 a Počítačový klub. Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach. K tradičným aktivitám študentov FEI TU v Košiciach patrí organizácia imatrikulačného plesu, diskoték a rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

 

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Miriam Štulajterová (miriam.stulajterova@tuke.sk)
Last update: 11.10.2016 12:10

Draw attention to not topical data