Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Optimalizácia UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor) UKF Mgr. Martin Vozár, PhD.
Počítačové siete 1 UKF Peter Švec
Marek Vrábel
Milan Turčáni
Rola sestry v komunitnej starostlivosti Neuvedené doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová
Mgr Mária Semanišinová
PhDr. Dana Zrubcová
PhDr. Anna Kasanová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Iveta Nádaská
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková
PhDr. Zuzana Schmidtová
PhDr Martina Mojtová, PhD.
PaedDr. Jana Peťková
PhDr. Alica Slamková
Mgr. Martin Cápay, PhD.
Produkcia trvaliek a cibuľovín Neuvedené Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Aplikovaný interiérový dizajn SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ UMB Lenka Lipárová
Renáta Pondelíková
Program Intenzívnej prípravy anglického jazyka (IEP) VŠM Kontakt na študijných poradcov: Bratislava - Martina Minarčíková mminarcikova@vsm.sk, Trenčín - Lukáš Frývaldský lfryvaldsky@vsm.sk
Večerné kurzy anglického jazyka VŠM Ela Csibová, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601
Applied English Lexicology SPU Katarína Veselá

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz