e-kurz - Počítačové siete 2

Názov kurzu Počítačové siete 2
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor Peter Švec
Milan Turčáni
Kľúčové slová počítačové siete aplikačné protokoly internet DNS elektronický podpis
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=125
Oblasť Informačné a komunikačné technológie
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Anotácia

1. Internet – história, súčasnosť a vývoj siete, WWW služby, možnosti prenosu hlasu a videa, aplikácia 2. Intranet – základné funkcie intranetu, využívanie internetových protokolov v rámci intranetu, aplikácie intranetu v komerčnej sfére 3. Systém DNS – domény, subdomény, reverzné domény, autonómne systémy 4. Architektúra FTP – aktívne a pasívne FTP spojenie, Architektúra HTTP – HTTP dotaz, HTTP odpoveď, autorizácia klienta 5. Architektúra elektronickej pošty – protokoly SMTP, POP3, IMAP4 6. Zabezpečenie siete – metódy filtrácie prístupu a obsahu, PROXY server, SOCKS server 7. Zabezpečenie siete – preklad IP adries pomocou NAT, firewall, funkcia firewallu, typy firewallov, IP forwarding, demilitarizované zóny 8. Kryptografia – základné historické systémy, symetrické šifry, asymetrické šifry, jednosmerné funkcie HASH, 9. Aplikácia šifrovacích metód, kryptoanalýza a možnosti útokov 10. Digitálny podpis, elektronický podpis, súkromný a verejný kľúč, certifikačná autorita 11. Implementácia a možnosti sieťových služieb a bezpečnostné funkcie v operačných systémoch WINDOWS 200X 12. Implementácia a možnosti sieťových služieb a bezpečnostné funkcie v operačných systémoch UNIX, LINUX 13. Význam počítačových sietí pre štátnu a komerčnú sféru

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
kooperatívne/skupinové aktivity
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Peter Švec, (psvec@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.12.2009 03:45

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz