e-kurz - Ekonometria

Názov kurzu Ekonometria
Meno univerzity Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Meno fakulty Fakulta ekonomiky a manažmentu
Autor Martina Majorová
Kľúčové slová ekonometrické modelovanie heteroskedasticita autokorelácia multikolinearita viacrovnicové ekonometrické modely
WWW http://eldum.phil.muni.cz/course/view.php?id=20
Oblasť Štatistika
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Prístup autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu kontaktujte autora
Cieľová skupina VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
VŠ štúdium denné
Počet absolventov 39
Realizácia dobrovoľne
Štandardy SCORM
Počet tém 13 tématických blokov, jeden úvodný a jeden záverečný tématický blok
Časová náročnosť približne 30 hodín
Anotácia

Úvod do kurzu TÉMA 1: Ekonometrický model a etapy ekonometrického modelovania TÉMA 2: Lineárny ekonometrický model s dvomi premennými TÉMA 3: Viacnásobný lineárny ekonometrický model TÉMA 4: Problémy špecifikácie ekonometrického modelu TÉMA 5: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - heteroskedasticita TÉMA 6: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - autokorelácia TÉMA 7: Nesplnenie predpokladov klasického lineárneho modelu - multikolinearita TÉMA 8: Ekonometrické modely v tvare sústavy rovníc TÉMA 9: Praktická aplikácia EM – EM dopytu TÉMA 10: Praktická aplikácia EM – EM spotreby TÉMA 11: Metódy odhadu parametrov viacrovnicových modelov I. TÉMA 12: Metódy odhadu parametrov viacrovnicových modelov II. TÉMA 13: Ekonometrické prognózovanie TÉMA 14: Záver kurzu

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
multimediálne animácie (swf)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2007
ISBN/ISSN ISSN 1803-4748
Kontakt na autora kurzu: Martina Majorová, (martina.majorova@fem.uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 16:33

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz