- Rola sestry v komunitnej starostlivosti

Názov kurzu Rola sestry v komunitnej starostlivosti
Autor doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Andrea Solgajová
Mgr Mária Semanišinová
PhDr. Dana Zrubcová
PhDr. Anna Kasanová, PhD.
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Iveta Nádaská
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Ľubica Poledníková
PhDr. Zuzana Schmidtová
PhDr Martina Mojtová, PhD.
PaedDr. Jana Peťková
PhDr. Alica Slamková
Mgr. Martin Cápay, PhD.
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=43
Oblasť Ošetrovateľstvo
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Počet absolventov 30
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 420 str.
Anotácia 1. Komunitné ošetrovateľstvo a primárna starostlivosť. 2. Zdravie v komunitnom ošetrovateľstve. 3. Modely a klasifikačné systémy v komunitnom ošetrovateľstve. 4. Ošetrovateľský proces v komunitnom ošetrovateľstve. 5. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o deti. 6. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť v školách. 7. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o duševné zdravie. 8. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť. 9. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami.
Použité prvky videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2009
Kontakt na autora kurzu: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 10.12.2009 06:58

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz