e-kurz - Produkcia trvaliek a cibuľovín

Názov kurzu Produkcia trvaliek a cibuľovín
Autor Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Kľúčové slová rozmnožovanie produkcia trvalky cibuľové a hľuznaté rastiny trávy paprade
WWW https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=204
Oblasť Záhradníctvo
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
VŠ kombinované
celoživotné vzdelávanie/kariérny rast
Počet absolventov 180
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 11 tematických celkov
Časová náročnosť 45 hodín
Anotácia

Teoretické a praktické zvládnutie jednotlivých technologických postupov rozmnožovania a dopestovania trvaliek vrátane papradí a tráv. Správny výber množeného sortimentu v náväznosti na hodnotenie odrodových sortimentov trvaliek. Technológia generatívneho rozmnožovania jednotlivých druhov podľa tzv. výsevných skupín. Vegetatívne rozmnožovanie, pôvod množeného materiálu, správne načasovanie množenia a následného spracovania zakorenených rastlín. Dopestovanie cibuľových a hľuznatých rastlín, ich teplotná úprava. Poznávanie cibúľ a hľúz jednotlivých druhov a okrajová technológia predpestovania letničiek a dvojročiek.

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Ing. Dagmar Hillová, (dagmar.hillova@uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 29.10.2018 08:23

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz