sklad e-materiálov - Numerická matematika

Názov kurzu Numerická matematika
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor Mgr. Martin Vozár, PhD.
Kľúčové slová numerická matematika algoritmus
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=41
Oblasť Numerická matematika a vedecko-technické výpočty
Kategória sklad e-materiálov
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Anotácia

1.Riešenie sústav lineárnych rovníc 2.Interpolačné polynómy 3.Numerické derivovanie a integrovanie 4.Numerické riešenie diferenciálnych rovníc 5.Riešenie nelineárnych rovníc 6.Lineárne programovanie 7.Nelineárne programovanie 8.Metóda najmenších štvorcov

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
Rok spustenia kurzu 2008
Kontakt na autora kurzu: Martin Vozár, (mvozar@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.12.2009 03:50

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz