Nájdených 38 kurzov

Zobrazenie:
Zoradenie:

Prehľad kurzov

Modul eVzdelávanie vznikol za účelom evidencie vysokoškolských e-kurzov a e-objektov.

Modul je určený najmä pre učiteľov VŠ, aby získali prehľad, ktoré kurzy a v akom rozsahu sú na slovenských VŠ vyvinuté, aby mohli nadviazať spoluprácu s autormi týchto kurzov, aby sa predchádzalo zbytočnej práci – tvorbe duplicít kurzov, ak už bol kurz s určitou témou vyvinutý, ak je ho možné použiť v študijnom programe alebo ako ďalšiu podporu výučby. Modul môže slúžiť aj na možný výber gestorov predmetov s už pripravenou podporou výučby. Modul je určený aj študentom všetkých stupňov štúdia, ktorí si môžu takouto formou nájsť ďalšie zdroje pre štúdium, nakoľko dosť kurzov, resp. objektov je voľne prístupných, resp. ich je možné študovať na diaľku.


Názov kurzu Škola Autor
Elektronické publikovanie Neuvedené Rudolf Rössel
Jaroslav Mišovych
Tvorba v sadovníckom kvetinárstve SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Ekonometria SPU Martina Majorová
Seminár z informačných technológií UKF
Prípravný kurz na Toefl VŠM Ela Csibova, ecsibova@vsm.sk, kontakt 02.6381.0601
Základy výtvarnej edukácie UMB Lenka Lipárová
Počítačové siete 2 UKF Peter Švec
Milan Turčáni
Úvod do OS UNIX UKF Peter Švec
Produkcia trvaliek a cibuľovín Neuvedené Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Sadovnícke kvetinárstvo II. SPU Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz