kompletná elektronická učebnica - Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)

Názov kurzu Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor)
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor Mgr. Martin Vozár, PhD.
Kľúčové slová Excel tabuľkový kalkulátor
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=17
Oblasť Počítačové a informatické vedy (okrem 020300 Informačné a komunikačné technológie a 050804 Knižničná a informačná veda)
Kategória kompletná elektronická učebnica
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina certifikované vzdelávanie (napr. ECDL, jazyky)
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Anotácia

1. lekcia Základné princípy a pojmy 2. lekcia Používanie aplikácie 3. lekcia Práca s bunkami 4. lekcia: Formátovanie 5. lekcia: Vzorce a funkcie 6. lekcia: Práca s Grafmi 7. lekcia: Príprava výstupov Záverečný test

Použité prvky diskusné fóra
webové dokumenty (html)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
Rok spustenia kurzu 2008
Kontakt na autora kurzu: Martin Vozár, (mvozar@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 11.12.2009 03:41

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz